Productgarantie & Retourbeleid

Lees dit document zorgvuldig door omdat het betrekking heeft op uw rechten met betrekking tot dit product en eventuele beperkingen.

Beperkt garantiebeleid: De ismartgate producten en alle andere producten op deze website (tenzij anders aangegeven) worden geleverd met één (1) jaar garantie tegen mechanische en elektrische defecten op voorwaarde dat de producten zijn gebruikt in overeenstemming met de meegeleverde documentatie. De garantieperiode van 1 jaar gaat in op de aankoopdatum door de gebruiker van het apparaat. Als de klant geen origineel aankoopbewijs heeft, zal Gogogate INC. de garantieperiode bepalen aan de hand van de productiedatum.

Als ons product niet werkt, zullen we ofwel 1) uw product vervangen of repareren of 2) besluiten om u de aankoopprijs die u voor het product hebt betaald terug te betalen en het voorgaande zal het enige rechtsmiddel van de klant zijn bij inbreuk op deze garantie. Producten kunnen worden vervangen door gereviseerde units of door andere modellen met vergelijkbare functionaliteit. U begrijpt ook dat bovenstaande opties zullen worden geïmplementeerd naar volledig goeddunken van Gogogate INC. of GOGOGATE INC.

Onze beperkte garantie is overdraagbaar van de oorspronkelijke klant op de volgende eigenaar, maar de garantieperiode wordt niet verlengd in duur of dekking als gevolg van deze eigendomsoverdracht.

Gogogate INC. aanvaardt geen garantieverplichting met betrekking tot a) normale slijtage, b) producten zonder vakmanschap of productdefecten, c) verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, ongelukken, fraude, c) gebruik van onjuist voltage (dit is een laagspanningsapparaat), d) natuurrampen, e) niet-geautoriseerd of niet-bedoeld gebruik van het product, f) verbruiksartikelen zoals batterijen.

BEHALVE VOOR ZOVER HIERBOVEN UITEENGEZET IN DEZE BEPERKTE GARANTIE, WORDEN ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN GELEVERD OP EEN "AS IS" BASIS, EN, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST GOGOGATE INC. ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE EN WETTELIJKE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN EN SERVICES, EN BEPERKT ALLE IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN EN SERVICES TOT DE GARANTIEPERIODE. GOGOGATE INC. GARANDEERT NIET DAT DE PRODUCTEN EN SERVICES FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN WERKEN. GOGOGATE INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ARBEIDSKOSTEN (INCLUSIEF INSTALLATIEKOSTEN) IN VERBAND MET ZIJN PRODUCTEN EN DIENSTEN OF REPARATIE-, VERVANGINGS- OF SCHADEKOSTEN IN VERBAND MET ANDERE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE NIET DOOR GOGOGATE INC. WORDEN VERKOCHT. EUROPA S.L.

In geen geval zal Gogogate INC. aansprakelijk zijn voor gevolgschade of incidentele schade als gevolg van onze producten of software gedownload naar uw telefoon of enig ander apparaat en u gaat ermee akkoord Gogogate INC. te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, verliezen, schade en claims als gevolg van alle gebruik van onze producten en software.

Retourbeleid:
Uw recht op retourneren en retourbeleid

U kunt aangekochte Producten retourneren voor volledige terugbetaling van de daadwerkelijk betaalde aankoopprijs van de Producten binnen 30 werkdagen na de datum waarop u de Producten hebt ontvangen,
onder voorbehoud van naleving van het volgende:

 - U moet een Gogogate INC. retourreferentienummer (RMA) aanvragen. Dit nummer kan worden verkregen bij Gogogate INC. door ons te bellen op (855) 473 6765 of door het nummer aan te vragen via e-mail op: servicerma@ismartgate.com .

 - Het Gogogate INC. retournummer moet duidelijk zichtbaar worden vermeld op de buitenkant van het pakket waarin de Producten worden geretourneerd.

 - Uw Gogogate INC. factuur moet bij de geretourneerde Producten worden gevoegd. Producten moeten worden geretourneerd in de originele verpakking, in "als nieuwe staat", en met alle onderdelen, onderdelen, accessoires, garantiekaarten, handleidingen en andere documenten en items. Van de Klant wordt verwacht dat hij het product goed verpakt om schade tijdens het transport te voorkomen en dat hij het product op eigen kosten naar Gogogate INC. verzendt.

Indien u Producten retourneert (1) die beschadigd of gebruikt zijn, (2) na de retourtermijn van 30 werkdagen (of een andere langere termijn die door de toepasselijke wetgeving is vastgesteld), (3) waarvan onderdelen, inclusief componenten, meegeleverde producten, accessoires, verpakking, dozen, documenten en/of andere items beschadigd zijn of ontbreken, of (4) zonder vooruitbetaalde levering, behoudt Gogate INC. zich het recht voor om ofwel te weigeren de aankoopprijs van het Product terug te betalen (met inachtneming van de toepasselijke lokale wetgeving), of om u reparatie-, restocking- of gerelateerde kosten en leveringskosten in rekening te brengen. Gogate INC. kan in dat geval deze vergoedingen en kosten in mindering brengen op aan u terug te betalen bedragen.

Bij retournering van Producten zal Gogate INC., met inachtneming van bovenstaande beperkingen, het daadwerkelijk aan Gogate INC. betaalde bedrag terugbetalen. terugbetalen, verminderd met eventuele vergoedingen en kosten die aan Gogogate INC. verschuldigd zijn (zoals hierboven beschreven), door het crediteren van uw relevante creditcard of bankrekening (of op andere wijze).

De afgifte door Gogogate INC. van een retournummer houdt geen aanvaarding of erkenning in van enig recht om Producten te retourneren, behalve voor zover deze Voorwaarden of dwingend toepasselijk recht een dergelijk recht toekennen.

15. Uitzonderingen op het recht op terugkeer
Het recht op retour is niet van toepassing als u Producten of Diensten niet als consument aanschaft. Het recht op retournering en terugbetaling is niet van toepassing op software die samen met producten van Gogogate INC. wordt verkocht, of als een afzonderlijk product, indien de licentieverzegeling is verbroken en/of de krimpverpakking is geopend. Verder kunt u een Product niet retourneren en aanspraak maken op restitutie als het Product in kwestie een gepersonaliseerd Product is, zoals een gravure of een andere vorm van individuele personalisatie die is gemaakt in overeenstemming met uw specificaties.

Alle producten die naar Gogogate INC. worden geretourneerd, worden geanalyseerd om te bepalen of ze in aanmerking komen voor garantie volgens het hierboven beschreven beperkte-garantiebeleid. Indien wordt vastgesteld dat het product in aanmerking komt voor garantie, draagt Gogogate INC. alle verzendkosten terug naar de Klant. Als wordt vastgesteld dat het product niet in aanmerking komt voor garantie volgens het hierboven beschreven garantiebeleid, draagt Gogogate INC. geen verantwoordelijkheid om het product te repareren en wordt het product op eigen kosten aan de klant geretourneerd.