Privacybeleid

Laatst gewijzigd:  22 meien , 2018

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe Gogogate INC. ("Gogogate INC. ," "wij," "ons," of "onze") uw informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt. Het privacybeleid is van toepassing op alle diensten en producten, met uitzondering van die producten die een afzonderlijk privacybeleid hebben.

Waar van toepassing stemt u in met het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring telkens wanneer u gebruik maakt van onze producten of diensten, dus we raden u aan dit document volledig te lezen en contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke informatie is informatie die kan worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren. Persoonlijke informatie omvat ook anonieme informatie die gekoppeld is aan informatie die gebruikt kan worden om u direct of indirect te identificeren. Persoonlijke informatie omvat geen informatie die onomkeerbaar geanonimiseerd of geaggregeerd is, zodat deze ons niet langer in staat kan stellen, al dan niet in combinatie met andere informatie, om u te identificeren.

Hier volgt een beschrijving van de soorten persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen en hoe we deze kunnen gebruiken:

Welke persoonlijke informatie we verzamelen

Afhankelijk van de producten en diensten die u gebruikt, verzamelen we verschillende soorten persoonlijke informatie van of over u.

 • Informatie die u verstrekt: We verzamelen de persoonlijke gegevens die u verstrekt, zoals uw naam, gebruikersnaam of e-mailadres, wanneer u onze producten en diensten gebruikt, een account aanmaakt, contact met ons opneemt, deelneemt aan een online enquête, deelneemt aan discussies in de gemeenschap of chatrooms, solliciteert, contact met ons opneemt tijdens persoonlijke evenementen of anderszins contact met ons hebt.
 • Informatie over betalingen: Als u een aankoop doet, verzamelen we persoonlijke informatie in verband met de aankoop. Deze informatie omvat betalingsinformatie, zoals uw creditcard- of bankpasnummer en andere kaartinformatie; andere account- en verificatiegegevens; en factuur-, verzend- en contactgegevens.
 • Informatie over het gebruik van onze diensten en producten: Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen we informatie verzamelen over het type apparaat dat u gebruikt, de unieke identificatiecode van uw apparaat, het IP-adres van uw apparaat, uw besturingssysteem, het type internetbrowser dat u gebruikt, gebruiksinformatie, diagnostische informatie, browse-informatie, informatie over de samenvatting van sessies, bestandskenmerken (waaronder kenmerken voor foto's, video's, muziek en documenten) en locatie-informatie van of over de computers, telefoons of andere apparaten waarop u onze producten of diensten installeert of gebruikt. Sommige van deze gegevens kunnen automatisch worden verzameld. Waar beschikbaar kunnen onze diensten GPS, uw IP-adres en andere technologieën gebruiken om bij benadering de locatie van een apparaat te bepalen, zodat we onze producten en diensten kunnen verbeteren.
 • Informatie van derden: We kunnen informatie verzamelen van derden, waaronder zakelijke partners en marketingbureaus. Dit omvat uw contactgegevens van marketingpartners wanneer we deelnemen aan gezamenlijke marketing- of co-brandingactiviteiten, uw IP-adres of locatiegegevens van serviceproviders om bepaalde producten en diensten aan te bieden die relevant zijn voor uw locatie, en gegevens van uw sociale netwerken om uw productgebruik bij ons te verifiëren, of die u toestemming geeft om onze producten of diensten te openen.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

In het algemeen gebruiken we persoonlijke gegevens om onze producten en diensten te leveren, te verbeteren en te ontwikkelen, om met u te communiceren, om u gerichte advertenties en diensten aan te bieden en om ons en onze gebruikers te beschermen.

Gogogate INC. verzamelt, verwerkt en bepaalt hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt als gegevensbeheerder voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten: We gebruiken persoonlijke gegevens om ons te helpen onze producten, diensten en reclame te leveren, te verbeteren en te ontwikkelen. Dit omvat het gebruik van persoonlijke informatie voor doeleinden zoals gegevensanalyse, onderzoek en audits. Dergelijke verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang om u producten en diensten aan te bieden en voor bedrijfscontinuïteit. Als u meedoet aan een sweepstakes, wedstrijd of andere promotie, kunnen we de door u verstrekte persoonlijke gegevens gebruiken om deze programma's te beheren. Sommige van deze activiteiten hebben aanvullende regels die meer informatie kunnen bevatten over hoe we persoonlijke gegevens gebruiken, dus we raden u aan deze regels zorgvuldig te lezen voordat u deelneemt.
 • Met u communiceren: Behoudens uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, kunnen wij persoonlijke informatie gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot de eigen producten en diensten van Gogogate INC. eigen producten en diensten; met u communiceren over uw account, transacties of tewerkstellingsverzoeken; en u informeren over ons beleid en onze voorwaarden. Afhankelijk van uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, kunnen we uw persoonlijke gegevens ook delen met derde partners die u marketingcommunicatie kunnen sturen met betrekking tot hun producten en diensten. Als u niet langer e-mailcommunicatie voor marketingdoeleinden wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op om u af te melden. We kunnen uw informatie gebruiken om uw verzoeken te verwerken en te beantwoorden wanneer u contact met ons opneemt.
 • Gerichte advertenties en diensten aanbieden en meten: Behoudens uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming kunnen we persoonlijke gegevens gebruiken om uw ervaring met onze producten en diensten te personaliseren, op websites en toepassingen van derden, en om de doeltreffendheid van onze promotiecampagnes te bepalen.

Voor elk van de hierboven beschreven vormen van gebruik van uw gegevens waarvoor uw uitdrukkelijke toestemming is vereist, kunt u uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen.

 • Veiligheid en beveiliging bevorderen: We gebruiken persoonlijke gegevens om accounts en gebruikersactiviteiten te helpen verifiëren en om de veiligheid en beveiliging te bevorderen, bijvoorbeeld door fraude te controleren en verdachte of mogelijk illegale activiteiten of schendingen van onze voorwaarden of ons beleid te onderzoeken. Deze verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang om de veiligheid van onze producten en diensten te helpen waarborgen.

Als wereldwijd bedrijf heeft Gogogate INC. een aantal gelieerde bedrijven in verschillende rechtsgebieden. Elk van deze filialen verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens en bepaalt hoe deze worden verwerkt als gegevensbeheerder om u de producten en diensten te leveren die u aanvraagt.

COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om onze producten en diensten aan te bieden, te beschermen en te verbeteren, bijvoorbeeld door inhoud te personaliseren, advertenties aan te bieden en te meten, gebruikersgedrag te begrijpen en een veiligere ervaring te bieden.

U kunt cookies verwijderen of weigeren via de instellingen van uw browser of apparaat, maar in sommige gevallen kan dit invloed hebben op uw vermogen om onze producten en diensten te gebruiken.

Lees onze cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies en de keuzes die u hebt.

OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

We stellen bepaalde persoonlijke informatie ter beschikking aan strategische partners die met ons samenwerken om onze producten en diensten te leveren of ons helpen bij de marketing naar klanten toe. Persoonlijke gegevens worden door ons alleen met deze bedrijven gedeeld om onze producten, diensten en reclame te leveren of te verbeteren; ze worden niet met derden gedeeld voor hun eigen marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Dienstverleners

We delen persoonlijke gegevens met bedrijven die namens ons diensten verlenen, zoals websitehosting; e-maildiensten; marketing; sponsoring van sweepstakes, wedstrijden en andere promoties; auditing; verwerking van betalingen; uitvoering van bestellingen van klanten; gegevensanalyse; verlenen van klantenondersteuning; uitvoeren van klantonderzoek en tevredenheidsonderzoeken; en andere diensten die helpen bij de verkoop van onze producten en diensten. Deze bedrijven zijn verplicht om uw gegevens te beschermen en kunnen overal gevestigd zijn waar wij actief zijn.

Zakelijke relaties en zakelijke transacties

We kunnen persoonlijke informatie delen met alle aan Gogogate INC. gelieerde bedrijven. In het geval van een fusie, reorganisatie, overname, joint venture, toewijzing, spin-off, overdracht of verkoop of vervreemding van ons bedrijf of een deel daarvan, inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedures, kunnen we alle persoonlijke informatie overdragen aan de betreffende derde partij.

Wettelijke naleving en beveiliging

Het kan noodzakelijk zijn - door de wet of als gevolg van juridische procedures, rechtszaken of verzoeken van openbare of overheidsinstanties binnen of buiten het land waar u woont - dat wij persoonlijke gegevens bekendmaken. We kunnen ook persoonlijke gegevens openbaar maken als we vaststellen dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is met het oog op de nationale veiligheid, wetshandhaving of andere zaken van openbaar belang.

We kunnen ook persoonlijke gegevens bekendmaken als we te goeder trouw bepalen dat bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en beschikbare rechtsmiddelen in te zetten, onze algemene voorwaarden af te dwingen, fraude te onderzoeken of onze activiteiten of gebruikers te beschermen.

UW RECHTEN

We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens accuraat, volledig en up-to-date zijn. Afhankelijk van waar je woont, heb je mogelijk de hieronder beschreven rechten.

U hebt het recht om de persoonlijke informatie die wij verzamelen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U hebt ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens of deze te beperken. U hebt het recht om uw persoonlijke informatie in een gestructureerd en standaardformaat te ontvangen. U kunt een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Om de privacy en de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we u om informatie vragen zodat we uw identiteit en recht op toegang tot dergelijke informatie kunnen bevestigen, en om de persoonlijke informatie die we bijhouden op te zoeken en aan u te verstrekken. Er zijn gevallen waarin toepasselijke wetten of regelgevende vereisten ons toestaan of verplichten om te weigeren sommige of alle persoonlijke gegevens die we bijhouden te verstrekken of te verwijderen.

U kunt contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen. Wij zullen binnen een redelijke termijn, en in ieder geval binnen 30 dagen, op uw verzoek reageren.

Californische privacyrechten

Als u in Californië woont, kunt u volgens de Californische wet informatie opvragen over de bekendmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden voor direct-marketingdoeleinden van die derden. Om een dergelijk verzoek in te dienen, neemt u contact met ons op en vermeldt u "California Privacy Rights Request" in de eerste regel van het verzoek.

REKENINGEN AFSLUITEN

Neem contact met ons op om uw account te sluiten in verband met het volgende gebruik van uw persoonlijke gegevens:

 • het leveren, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten;
 • met je communiceren;
 • het delen van uw persoonlijke gegevens met externe partners voor marketingcommunicatie;
 • aanbieden en meten van gerichte advertenties en diensten;
 • het bevorderen van veiligheid en beveiliging; of
 • het leveren van producten en diensten (voor dergelijke verzoeken handelt Gogogate INC.. namens zijn lokale filialen).

Als u uw account sluit, zijn we niet verplicht om uw informatie te bewaren en kunnen we uw informatie geheel of gedeeltelijk verwijderen zonder aansprakelijkheid. We kunnen informatie over u echter wel bewaren als we van mening zijn dat dit nodig is om fraude of toekomstig misbruik te voorkomen, als dit wettelijk vereist is of voor legitieme doeleinden, zoals analyse van niet-persoonlijke informatie, accountherstel, het controleren van onze gegevens of het afdwingen van onze rechten en verplichtingen onder onze overeenkomsten.

WEBSITES EN SERVICES VAN DERDEN

Onze producten en diensten, met inbegrip van onze websites en digitale media-eigendommen, kunnen koppelingen bevatten naar websites, producten en diensten van derden of u de mogelijkheid bieden deze te bezoeken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze derden, noch voor de informatie of inhoud die hun producten en diensten bevatten. Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op informatie die door ons wordt verzameld. We raden je aan het privacybeleid van derden te lezen voordat je hun websites, producten of diensten gaat gebruiken.

INFORMATIEBEVEILIGING, -INTEGRITEIT EN -BEWARING

Het is belangrijk dat u voorzorgsmaatregelen neemt om u te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot uw Gogogate INC. producten, accountgegevens en computers of andere apparaten. Als u denkt dat de beveiliging van uw account of persoonlijke gegevens in gevaar is gebracht, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Houd er rekening mee dat, ondanks onze inspanningen, geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar is. In het geval van een inbreuk op de beveiliging zullen we u en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte stellen als dit wettelijk vereist is.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen die in dit Privacybeleid worden beschreven, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is.

KINDEREN

We verzamelen, gebruiken of onthullen niet bewust informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar - of de overeenkomstige minimumleeftijd afhankelijk van het rechtsgebied, zoals 13 jaar in de Verenigde Staten - zullen we stappen ondernemen om de gegevens zo snel mogelijk te verwijderen. Neem onmiddellijk contact met ons op als u ontdekt dat een kind jonger dan 16 ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt.

Als u een inwoner van Californië bent jonger dan 18 jaar en u bent een geregistreerde gebruiker van onze producten of services, dan staat de wet van Californië u toe om te verzoeken om verwijdering van inhoud of informatie die u publiekelijk hebt geplaatst en dit te verkrijgen. Om een dergelijk verzoek in te dienen, neemt u contact met ons op met specifieke informatie over waar de inhoud of informatie is geplaatst en waarin u verklaart dat u deze hebt geplaatst. We zullen dan redelijke, te goeder trouw gedane pogingen ondernemen om de post te verwijderen uit de toekomstige openbare weergave, of deze anonimiseren zodat u niet individueel kunt worden geïdentificeerd, voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving. Houd er rekening mee dat een dergelijk verzoek geen volledige of algehele verwijdering van de inhoud of informatie die je hebt geplaatst garandeert en dat er omstandigheden kunnen zijn waarin de wet verwijdering niet vereist of toestaat, zelfs als daarom wordt verzocht.

INFORMATIEOVERDRACHT, -OPSLAG EN -VERWERKING WERELDWIJD

Wanneer we uw persoonlijke informatie delen met onze partners, aan Gogogate INC. gelieerde bedrijven en serviceproviders, kan uw persoonlijke informatie worden overgedragen naar en/of toegankelijk worden gemaakt vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke omstandigheden gaan we modelcontractbepalingen aan zoals aangenomen door de Europese Commissie, of vertrouwen we op alternatieve rechtsgrondslagen zoals het Privacy Shield, indien van toepassing, of bindende bedrijfsregels wanneer onze partners of serviceproviders een dergelijk intern beleid hebben aangenomen dat is goedgekeurd door Europese gegevensbeschermingsautoriteiten.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen dit Privacybeleid periodiek wijzigen om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën, industriepraktijken en wettelijke vereisten, naast andere redenen. We verwachten dat de meeste van dergelijke wijzigingen klein zullen zijn. Alle niet-materiële wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na het plaatsen van een bijgewerkte Privacyverklaring. Er kunnen zich echter gevallen voordoen waarin wijzigingen in de Privacyverklaring ingrijpender zijn. In dergelijke gevallen zullen we u op een opvallende manier op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen voordat ze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen.

Als u onze producten en diensten blijft gebruiken na de ingangsdatum van het Privacybeleid, betekent dit dat u het herziene Privacybeleid aanvaardt. Als u niet akkoord gaat met het herziene Privacybeleid, verzoeken wij u geen gebruik meer te maken van onze producten of diensten en contact met ons op te nemen om een account die u hebt aangemaakt te sluiten.

CONTACT ONS

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of de uitvoering ervan, kunt u een e-mail sturen naar het ismartgate-team dat verantwoordelijk is voor gegevensbescherming op info@ismartgate.com. U kunt ons ook schrijven op

C/ Fructuós Gelabert 2-4, 4º 2ª
08970 Sant Joan Despí, Spanje