Produktgaranti og returpolitik

Læs venligst dette dokument omhyggeligt, da det vedrører dine rettigheder i forbindelse med dette produkt samt eventuelle begrænsninger, der måtte gælde.

Politik for begrænset garanti: ismartgate-produkterne og alle andre produkter på dette websted (medmindre andet er angivet) leveres med et (1) års garanti mod mekaniske og elektriske defekter, forudsat at produkterne er blevet brugt i overensstemmelse med den medfølgende dokumentation. Den 1-årige garantiperiode begynder på købsdatoen for brugeren af enheden. Hvis kunden ikke har et originalt købsbevis, vil Gogogate INC. afgøre, om garantien er berettiget via fremstillingsdatoen.

Hvis vores produkt fejler, vil vi enten 1) erstatte eller reparere dit produkt eller 2) beslutte at refundere dig den købspris, du har betalt for produktet, og ovenstående vil være kundens eneste afhjælpning for brud på denne garanti. Produkter kan erstattes af renoverede enheder eller af forskellige modeller med lignende funktionalitet. Du forstår også, at ovenstående muligheder vil blive implementeret efter Gogogate INC.s eller GOGOGATE INC.s fulde skøn.

Vores begrænsede garanti kan overdrages fra den oprindelige kunde til den efterfølgende ejer, men garantiperioden vil ikke blive forlænget i varighed eller dækning som følge af denne overdragelse af ejerskab.

Gogogate INC. påtager sig ingen garantiforpligtelse med hensyn til a) normal slitage, b) produkter uden udførelses- eller produktfejl, c) forkert brug, misbrug, uagtsomme ulykker, bedrageri, c) brug af forkert spænding (dette er en lavspændingsenhed), d) naturkatastrofer, e) ikke-autoriseret eller ikke tilsigtet brug af produktet, f) forbrugsdele som f.eks. batterier.

MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG, DER ER ANGIVET OVENFOR I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, LEVERES VORES PRODUKTER OG TJENESTER "SOM DE ER", OG I DET MAKSIMALE OMFANG, DER ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER GOGOGATE INC. SIG ALLE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE OG LOVBESTEMTE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL PRODUKTERNE OG TJENESTERNE. FRASKRIVER SIG ALLE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE OG LOVBESTEMTE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL PRODUKTERNE OG TJENESTERNE OG BEGRÆNSER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER MED HENSYN TIL PRODUKTERNE OG TJENESTERNE TIL GARANTIPERIODEN. GOGOGATE INC. GARANTERER IKKE, AT DRIFTEN AF PRODUKTERNE OG TJENESTERNE VIL VÆRE FEJLFRI ELLER UAFBRUDT. GOGOGATE INC. ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE ARBEJDSOMKOSTNINGER (HERUNDER INSTALLATIONSOMKOSTNINGER) I FORBINDELSE MED SINE PRODUKTER OG TJENESTER ELLER REPARATIONS-, UDSKIFTNINGS- ELLER SKADESOMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED ANDRE PRODUKTER OG TJENESTER, DER IKKE SÆLGES AF GOGOGATE INC. EUROPE S.L.

Under ingen omstændigheder vil Gogogate INC. være ansvarlig for følgeskader eller tilfældige skader som følge af vores produkter eller software, der er downloadet til din telefon eller enhver anden enhed, og du accepterer at holde Gogogate INC. skadesløs fra alt ansvar, tab, skader og krav som følge af al brug af vores produkter og software.

Retningslinjer for returnering:
Din ret til at returnere og returpolitik

Du kan returnere købte produkter mod fuld refusion af den faktisk betalte produktkøbspris inden for 30 arbejdsdage efter den dato, hvor du modtager produkterne,
med forbehold for overholdelse af følgende:

 - Du skal have et Gogogate INC. returreferencenummer (RMA). Dette nummer kan fås fra Gogogate INC. ved at ringe til os på (855) 473 6765 eller ved at anmode om nummeret via e-mail på: servicerma@ismartgate.com .

 - Gogogate INC.-returnummeret skal vises tydeligt på ydersiden af den pakke, hvor produkterne returneres.

 - Din Gogogate INC. faktura skal vedlægges de returnerede produkter. Produkter skal returneres i den originale emballage, i "som ny tilstand" og med alle komponentprodukter, dele, tilbehør, garantikort, manualer og andre dokumenter og genstande. Kunden forventes at ompakke produktet korrekt for at undgå skader under transport og at sende produktet til Gogogate INC. for kundens egen regning.

Hvis du returnerer produkter (1), der er beskadiget eller brugt, (2) efter returperioden på 30 arbejdsdage (eller anden længere periode specificeret i gældende lov), (3) hvis dele, inklusive komponenter, inkluderede produkter, tilbehør, emballage, kasser, dokumenter og / eller andre genstande er beskadiget eller mangler, eller (4) uden forudbetalt levering, forbeholder Gogogate INC. sig retten til enten at nægte at refundere produktets købspris (underlagt gældende lokal lovgivning) eller at opkræve dig reparations-, genopfyldnings- eller relaterede gebyrer og leveringsomkostninger. Gogogate INC. kan i så fald trække disse gebyrer og gebyrer fra eventuelle betalinger, der skal refunderes til dig.

Ved returnering af produkter vil Gogogate INC. med forbehold af ovenstående begrænsninger tilbagebetale det faktiske beløb, der er betalt til Gogogate INC. minus eventuelle gebyrer og gebyrer, der skyldes Gogogate INC. (i henhold til ovenstående) ved at kreditere dit relevante kreditkort eller bankkonto (eller på anden måde).

Gogogate INC.'s udstedelse af et returreferencenummer udgør ikke en accept eller anerkendelse af nogen ret til at returnere produkter, undtagen i det omfang disse vilkår eller obligatoriske gældende love giver en sådan ret.

15. Undtagelser fra retten til at vende tilbage
Returretten gælder ikke, hvis du ikke køber produkter eller tjenester som forbruger. Retten til returnering og refusion gælder ikke for software, der sælges med Gogogate INC.-produkter eller som et separat produkt, hvis licensforseglingen er brudt og / eller krympepakningen er åbnet. Desuden kan du ikke returnere et produkt og kræve refusion, hvis det pågældende produkt er et personligt produkt, såsom en indgravering eller andre midler til individuel personalisering lavet i overensstemmelse med dine specifikationer.

Alle produkter, der returneres til Gogogate INC., vil blive analyseret for at afgøre, om de er berettiget til garanti i henhold til den begrænsede garantipolitik, der er beskrevet ovenfor. Hvis produktet bestemmes at være berettiget til garanti, bærer Gogogate INC. alle forsendelsesomkostninger tilbage til kunden. Hvis produktet er bestemt til ikke at være berettiget til garanti i henhold til den ovenfor beskrevne garantipolitik, bærer Gogogate INC. intet ansvar for at reparere produktet, og produktet returneres til kunden for egen regning.