Vilkår og betingelser

Disse vilkårene gjelder for verdensomspennende bruk av ismartgate og Gogogate-nettstedene som drives av Gogogate INC. og dets tilknyttede selskaper. Disse vilkårene kan endres uten forvarsel.

 Eiendomsrettigheter.

Opphavsrett/varemerke.
Dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, design, tekst, programvare, tegninger, konfigurasjoner, grafikk og annet materiale ("Innholdet") er opphavsrettslig beskyttet. Innholdet kan ikke endres, kopieres, distribueres, innrammes, reproduseres, publiseres på nytt, lastes ned, vises, legges ut, overføres eller selges i noen form eller på noen måte, helt eller delvis, uten Gogogate INC. 's forutgående skriftlige tillatelse, bortsett fra at du kan laste ned og skrive ut innhold for bruk som ikke er konkurransedyktig med eller nedsettende for Gogogate INC. og dets tilknyttede selskaper eller tjenesteleverandører. Du samtykker i å holde all opphavsrett eller annet proprietært materiale intakt, og at du ikke overfører noe innhold til noen annen person med mindre du gir dem varsel om, og de godtar å godta, forpliktelsene som oppstår i henhold til disse bruksvilkårene. All annen bruk av Innholdet er strengt forbudt. Andre varemerker, registrerte varemerker, produktnavn eller logoer og firmanavn eller logoer som vises på nettstedet, tilhører sine respektive eiere.

Programvare.
Enhver programvare eller App tilknyttet ismartgate-produktet, inkludert filer, bilder generert av programvaren, kode og data som følger med programvaren (samlet kalt "Programvare"), som brukes eller er tilgjengelig via Nettstedet, kan brukes av deg utelukkende for å få tilgang til og bruke Nettstedet til formål som uttrykkelig er angitt på Nettstedet, forutsatt at slik bruk ikke konkurrerer med ismartgate-produktet. Gogogate INC. , dets tilknyttede selskaper, tjenesteleverandører og forretningspartnere beholder full og fullstendig eiendomsrett til alle immaterielle rettigheter de måtte eie i programvaren. Du samtykker i å ikke kopiere, distribuere, selge, modifisere, dekompilere, reversere, demontere eller lage avledede verk fra noen programvare.

Ansvarsbegrensning for tredjeparter (f.eks. distributører/installatører). Nettstedet kan fra tid til annen inneholde materiale, data eller informasjon som er levert, lagt ut eller tilbudt av tredjeparter. Du samtykker i at verken Gogogate INC. eller dets tilknyttede selskaper, tjenesteleverandører eller forretningspartnere skal ha noe som helst ansvar overfor deg for slikt tredjepartsmateriale, data eller informasjon. Du forstår også at Gogogate INC. ikke er ansvarlig for tjenester eller produkter som selges av tredjeparter, selv om vi gir deg informasjon eller lenker til disse tredjepartenes nettsteder som selger Gogogate INC. produkter. Tredjeparter inkluderer App Store, Android Market Place, forhandlere, installatører eller distributører. Du frigjør herved Gogogate INC. og dets tilknyttede selskaper fra alle tidligere, nåværende og fremtidige krav, forpliktelser og skader, kjente eller ukjente, som oppstår som følge av eller i forbindelse med tjenester eller produkter som leveres av tredjeparter som er identifisert på våre nettsteder.

Ansvarsfraskrivelse:Materialet som er gjort tilgjengelig på dette nettstedet, inkludert materiale på lenkede nettsteder som er direkte eller indirekte tilgjengelige fra dette nettstedet, leveres "som det er" uten garantier av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, alle underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel eller ikke-krenkelse. Vi garanterer ikke at materialet vil være feilfritt eller fritt for virus, ærekrenkende, støtende eller annet skadelig innhold. Dette nettstedet kan også inneholde publikasjoner med tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. I tillegg kan Gogogate INC. eller dets respektive leverandører fra tid til annen gjøre endringer og/eller forbedringer i produktene og tjenestene som til enhver tid tilbys. Gogogate INC. har ikke noe ansvar for å oppdatere nettsidene eller noe innhold som finnes på disse nettsidene og kan ikke holdes ansvarlig for manglende oppdatering.

Ansvar: Under ingen omstendigheter skal vi, eller våre tilknyttede selskaper, ansatte, agenter eller leverandører, være ansvarlige for skader, inkludert, men ikke begrenset til, direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, straffende, følgeskader eller andre skader (inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, tapte inntekter eller lignende økonomiske tap), enten i kontrakt, erstatningsrettslig eller på annen måte, som oppstår som følge av bruk eller manglende evne til å bruke materialet som er tilgjengelig på dette nettstedet eller et nettsted som er lenket til, ismartgate-produktet eller dets relaterte app og programvare, selv om vi er informert om muligheten for dette, og heller ikke for noe krav fra en tredjepart.

Levering Med mindre annet er avtalt per kontrakt, vil Gogogate INC. etter eget skjønn bruke en anerkjent transportør og passende leveringsmåte. Gogogate INC. kan levere produkter i delleveranser, forutsatt at det er forhåndsavtalt og akseptabelt for kunden. Der produkter leveres i delleveranser, anses hver delleveranse å være gjenstand for en separat kontrakt. Ingen mislighold eller svikt fra Gogogate INC. med hensyn til en eller flere delleveranser vil påvirke kontrakten med hensyn til produkter som tidligere er levert, eller ikke-leverte produkter.

Gogogate INC. har som mål å levere raskt. Det kan imidlertid være grunner til at Gogogate INC. 's manglende evne til å sende i henhold til måldatoene (hvorav de fleste er utenfor Gogogogate INC. 's kontroll). Følgelig er alle datoer gitt av Gogogate INC. for levering av produkter eller levering av tjenester kun estimater, og Gogogate INC. kan ikke og forplikter seg ikke til at levering vil skje på noen spesifiserte datoer, bortsett fra i tilfelle slike leveringsdatoer eksplisitt har blitt bekreftet av Gogogate INC. som bindende.

Hvis produkter ikke kan leveres eller tjenester leveres innen estimerte eller måldatoer gitt av Gogogate INC. kan Gogogate INC. velge å kansellere bestillingen og refundere eventuelle penger som er betalt av kunden.