Şartlar ve Koşullar

Bu şartlar, Gogogate INC. ve bağlı kuruluşları tarafından işletilen ismartgate ve Gogogate web sitelerinin dünya çapında kullanımı için geçerlidir. Bu T&C'ler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

 Mülkiyet Hakları.

Telif Hakları/Ticari Marka.
Tasarım, metin, yazılım, çizimler, konfigürasyonlar, grafikler ve diğer materyaller ("İçerik") dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu sitenin telif hakları saklıdır. İçerik, Gogogate INC. önceden yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çerçevelenemez, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, görüntülenemez, postalanamaz, iletilemez veya herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla satılamaz. 'in önceden yazılı izni olmaksızın, Gogogate INC. ve Bağlı Kuruluşları veya Hizmet Sağlayıcıları ile rekabet etmeyen veya onları aşağılamayan kullanımlar için İçerik indirebilir ve yazdırabilirsiniz. Tüm telif hakkı veya diğer tescilli materyalleri olduğu gibi tutmayı ve bu Kullanım Koşulları kapsamında ortaya çıkan yükümlülükleri bildirmediğiniz ve kabul etmedikleri sürece herhangi bir İçeriği başka bir kişiye aktarmamayı kabul edersiniz. İçeriğin başka herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır. Sitede görüntülenen diğer ticari markalar, tescilli ticari markalar, ürün adları veya logoları ve şirket adları veya logoları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yazılım.
Site aracılığıyla kullanılan veya erişilebilen, yazılım tarafından oluşturulan dosyalar, görüntüler, yazılıma eşlik eden kod ve veriler (topluca "Yazılım") dahil olmak üzere ismartgate ürünüyle ilişkili herhangi bir yazılım veya Uygulama, bu tür kullanımların ismartgate ürünüyle rekabet etmemesi koşuluyla, yalnızca Siteye erişmek ve Siteyi Sitede açıkça belirtilen amaçlarla kullanmak için tarafınızdan kullanılabilir. Gogogate INC. , Bağlı Kuruluşları, Hizmet Sağlayıcıları ve İş Ortakları, Yazılımda sahip olabilecekleri tüm fikri mülkiyet haklarının tam ve eksiksiz mülkiyetine sahiptir. Herhangi bir Yazılımı kopyalamamayı, dağıtmamayı, satmamayı, değiştirmemeyi, kaynak koda dönüştürmemeyi, tersine mühendislik yapmamayı, parçalarına ayırmamayı veya bunlardan türev çalışmalar oluşturmamayı kabul edersiniz.

Üçüncü Taraf sorumluluk sınırlaması (örn. Distribütörler/montajcılar). Site zaman zaman üçüncü taraflarca sağlanan, yayınlanan veya sunulan materyal, veri veya bilgi içerebilir. Ne Gogogate A.Ş.'nin ne de Bağlı Kuruluşlarının, Hizmet Sağlayıcılarının veya İş Ortaklarının bu tür üçüncü taraf materyalleri, verileri veya bilgileri için size karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul edersiniz. Ayrıca, size Gogogate INC. ürünlerini satan bu üçüncü taraf web sitelerine bilgi veya bağlantı sağlasak bile, Gogogate INC.'nin Üçüncü taraflarca satılan hizmet veya ürünlerden sorumlu olmadığını anlarsınız. Üçüncü taraflara App Store, Android Market Place, bayiler, kurulumcular veya distribütörler dahildir. Gogogate INC. ve bağlı kuruluşlarını, web sitelerimizde tanımlanan herhangi bir 3. tarafça sağlanan herhangi bir hizmet veya üründen kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak bilinen veya bilinmeyen geçmiş, şimdiki ve gelecekteki tüm talep, yükümlülük ve zararlardan muaf tutarsınız.

Sorumluluk reddi:Bu sitede sunulan materyaller, bu siteden doğrudan veya dolaylı olarak erişilebilen bağlantılı sitelerdeki materyaller de dahil olmak üzere, tüm zımni satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, unvan veya ihlal etmeme garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmaktadır. Materyallerin hatasız olacağını veya virüs, karalayıcı, saldırgan veya diğer zararlı maddeler içermeyeceğini garanti etmiyoruz. Bu site, teknik yanlışlıklar veya yazım hataları içeren yayınlar da içerebilir. Ayrıca, Gogogate A.Ş. veya ilgili tedarikçileri zaman zaman sağlanan ürün ve hizmetlerde değişiklik ve/veya iyileştirme yapabilir. Gogogate A.Ş.'nin web sitelerini veya bu web sitelerinde bulunan herhangi bir içeriği güncelleme sorumluluğu yoktur ve bunun yapılmamasından sorumlu tutulamaz.

Sorumluluk: Hiçbir koşul altında, ne biz ne de bağlı kuruluşlarımız, personelimiz, acentelerimiz veya tedarikçilerimiz, bu sitede veya bağlantılı herhangi bir sitede bulunan materyallerin, ismartgate ürününün veya ilgili uygulama ve Yazılımının kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai, sonuç olarak ortaya çıkan veya diğer zararlar (kar kaybı, gelir kaybı veya benzer ekonomik kayıplar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşme, haksız fiil veya başka bir şekilde ortaya çıkan herhangi bir zarardan veya üçüncü bir tarafın herhangi bir talebinden sorumlu olmayacaktır.

Teslimat Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, Gogogate INC. kendi takdirine bağlı olarak, saygın bir taşıyıcı ve uygun teslimat araçlarını kullanacaktır. Gogogate INC. önceden kararlaştırılmış ve müşteri tarafından kabul edilebilir olması koşuluyla Ürünleri kısmi sevkiyatlar halinde teslim edebilir. Ürünlerin kısmi sevkiyatlar halinde teslim edildiği durumlarda, her bir kısmi sevkiyat ayrı bir Sözleşmenin konusu olarak kabul edilir. Gogogate INC. tarafından bir veya daha fazla kısmi sevkiyatla ilgili olarak temerrüt veya başarısızlık, daha önce teslim edilen Ürünler veya teslim edilmemiş Ürünler ile ilgili Sözleşmeyi etkilemeyecektir.

Gogogate A.Ş. hızlı teslimat yapmayı hedeflemektedir. Ancak, Gogogate INC. 'in hedeflediği tarihlere göre sevkiyat yapamamasının nedenleri olabilir (bunların çoğu Gogate INC.'in kontrolü dışındadır). Buna göre, Gogogate INC. tarafından Ürünlerin teslimatı veya Hizmetlerin sunulması için verilen tarihler yalnızca tahminidir ve Gogogate INC. teslimat tarihlerinin Gogogate INC. tarafından bağlayıcı olarak açıkça onaylanması durumu hariç olmak üzere, teslimatın belirtilen tarihlerde gerçekleşeceğini taahhüt edemez ve etmez.

Gogogate INC. tarafından verilen tahmini veya hedef tarihlerde Ürünler teslim edilemez veya Hizmetler sunulamazsa. Gogogate INC. siparişi iptal etmeyi ve Müşteri tarafından ödenen tüm parayı iade etmeyi seçebilir.