Tak. ismartgate wymaga połączenia z Internetem, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji. 

Niemniej jednak można skonfigurować go tak, aby był dostępny bez Internetu, używając opcji Tryb punktu dostępu. Ta opcja zostanie wybrana podczas początkowej konfiguracji i nie może automatycznie przełączać się z trybu Wi-Fi do trybu punktu dostępu. Gdy urządzenie znajduje się w trybie punktu dostępu, zdalny dostęp, użytkownicy i aplikacje innych firm mogą NIE być używane.

Znajdź swój dom' dopasowanie