Ja, ismartgate kräver en internetanslutning för att kunna använda alla funktioner. 

Du kan dock konfigurera den så att den är åtkomlig utan internet med hjälp av Läge för åtkomstpunkt. Det här alternativet väljs vid den första konfigurationen och kan inte växla från Wi-Fi till accesspunktsläge automatiskt. När enheten är i accesspunktsläge kan fjärråtkomst, användare och appar från tredje part inte INTE användas.

Hitta ditt hem's passform