Hvis du vil koble ismartgate til Google Home-kontoen din, følger du instruksjonene nedenfor:

  1. Åpne Hjem-appen din.
  2. Velg en hvilken som helst dør fra ismartgate-enheten som er tilknyttet.
  1. Velg alternativet unlink ismartgate
  1. Velg alternativet Fjern kobling
  1. Velg tjenesten ismartgate. Den skal vises som om den allerede er tilkoblet.
  1. Velg alternativet for å fjerne koblingen til kontoen.
  1. Velg alternativet Fjern kobling.
  1. Gå tilbake til hovedskjermen.
  1. Nå er ikke enheten din lenger knyttet til Google Home-kontoen din.

Vær oppmerksom på at du bare kan legge til EN ismartgate til Google Home-kontoen din.