Als je je ismartgate wilt loskoppelen van je Google Home-account, volg dan de onderstaande instructies:

  1. Open je Thuis-app.
  2. Selecteer een willekeurige deur uit het ismartgate-apparaat.
  1. Selecteer de optie ismartgate ontkoppelen
  1. Kies de optie Unlink
  1. Selecteer de service ismartgate. Het zou moeten verschijnen alsof het al verbonden is.
  1. Selecteer de optie om de account te ontkoppelen.
  1. Selecteer de optie Unlink.
  1. Ga terug naar het hoofdscherm.
  1. Nu is je apparaat niet langer gekoppeld aan je Google Home-account.

Houd er rekening mee dat je maar ÉÉN ismartgate kunt toevoegen aan je Google Home account.