Jeśli chcesz odłączyć ismartgate od konta Google Home, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  1. Otwórz aplikację Dom.
  2. Wybierz dowolne drzwi z powiązanego urządzenia ismartgate.
  1. Wybierz opcję odłączenia ismartgate
  1. Wybierz opcję odłącz
  1. Wybierz usługę ismartgate. Powinna ona zostać wyświetlona jako już połączona.
  1. Wybierz opcję odłączenia konta.
  1. Wybierz opcję odłączenia.
  1. Powrót do ekranu głównego.
  1. Teraz urządzenie nie jest już powiązane z kontem Google Home.

Pamiętaj, że będziesz mógł dodać tylko JEDEN ismartgate do swojego konta Google Home.