Om du vill koppla bort din ismartgate från ditt Google Home-konto, följ instruktionerna nedan:

  1. Öppna din Hem-app.
  2. Välj valfri dörr från den ismartgate-enhet som är associerad.
  1. Välj alternativet avlänka ismartgate
  1. Välj alternativet avlänka
  1. Välj tjänsten ismartgate. Det ska se ut som om den redan är ansluten.
  1. Välj alternativet för att koppla bort kontot.
  1. Välj alternativet Ta bort länkningen.
  1. Gå tillbaka till huvudskärmen.
  1. Nu är din enhet inte längre kopplad till ditt Google Home-konto.

Observera att du bara kommer att kunna lägga till EN ismartgate till ditt Google Home-konto.