W przypadku, gdy aplikacja ismartgate nie jest w stanie uzyskać dostępu do kanału z Kamera iSmartGate, Problem najprawdopodobniej polega na zmianie adresu IP kamery. Istnieją dwie opcje sprawdzenia adresu IP kamery:

 1. Dostęp do adresu IP kamery za pośrednictwem aplikacji iSmartGate cam:
 1. Z kamerą można połączyć się za pomocą komputera, uruchamiając oprogramowanie Search Tools znajdujące się na płycie CD dołączonej do kamery lub korzystając z instrukcji tutaj.

Po uzyskaniu adresu IP kamery należy wprowadzić go w konfiguracji wideo w aplikacji ismartgate:

 1. Otwórz aplikację ismartgate
 1. Przejdź do konfiguracji urządzenia
 1. Wybierz opcję Wideo
 1. Wybierz menu rozwijane, aby wybrać odpowiednią kamerę
 1. Wybierz iSmartGate Cam z rozwijanego menu kamer.
 1. Wybierz model, tę opcję dla kamery wewnętrznej.
 1. Ta obudowa do kamery zewnętrznej.
 1. Wprowadź adres IP zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz login i hasło użyte do konfiguracji. iSmartGate Cam (NIE urządzenie ismartgate)

Następnie kamera powinna działać. Jeśli nie chcesz zmieniać adresu IP i nie musisz tego robić za każdym razem, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Połącz się ze stroną konfiguracyjną kamery z komputera. Użyj znanego wcześniej adresu IP i portu i wprowadź je do przeglądarki, aby uzyskać wynik:
 1. Na stronie przeglądarki należy zalogować się przy użyciu użytkownika i hasła ustawionych w konfiguracji kamery.
 1. Wybierz opcję Sieć --> Konfiguracja IP:
 1. Następnie wyłącz to pole wyboru: Obtain IP from DHCP:

Teraz wyświetlany tam adres IP będzie adresem IP kamery i nie ulegnie on zmianie.

2020-05-21T11:50:43+01:00

In case you can not access the feed from your camera. Then the problem may be that the IP of the camera sometimes changes, please follow the instructions below to know the IP of the camera and introduce it into the Gogogate2 App configuration:
 
 

 1. With the camera connected to the network, please connect to the camera through your computer with the search tools tutaj and select your camera by double clicking in it's IP. That will open a window on your browser.
 2. Na stronie przeglądarki należy zalogować się przy użyciu użytkownika i hasła ustawionych w konfiguracji kamery.
 3. Select the option Network --> IP Configuration
 4. disable the checkbox that says: Obtain IP through DHCP.
 5. The IP shown will be the only one for the camera from now on. Please introduce that IP in the Gogogate2 configuration for the video and the port shown in the search tools.
2018-07-04T10:57:21+01:00
Przejdź do góry