Tak, za pośrednictwem Aplikacja domowa Drzwi można obsługiwać w taki sam sposób, jak w przypadku iPhone. Nie za pośrednictwem osobnej aplikacji.