Ja, via den Hjem-app kan du betjene dine døre på samme måde, som du ville gøre fra din iPhone. Ikke gennem en separat app.