Jeśli chcesz, aby adres IP kamery iSmartGate nie zmieniał się i nie trzeba było za każdym razem konfigurować kamery, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  1. Połącz się ze stroną konfiguracji kamery z komputera. Użyj adresu IP i portu znanego z tutaj i wprowadzić go do przeglądarki, będzie to wynik:
  1. Na stronie przeglądarki należy zalogować się przy użyciu użytkownika i hasła ustawionych w konfiguracji kamery.
  1. Wybierz opcję Sieć --> Konfiguracja IP:
  1. Następnie wyłącz to pole wyboru: Obtain IP from DHCP:

Teraz wyświetlany tam adres IP będzie adresem IP kamery i nie ulegnie on zmianie.