Σε περίπτωση που θέλετε να μην αλλάζει η IP της κάμερας iSmartGate και να μην χρειάζεται να ρυθμίζετε την κάμερα κάθε φορά, τότε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

  1. Συνδεθείτε στη σελίδα διαμόρφωσης της κάμερας από τον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε την IP και τη θύρα που είναι γνωστές από εδώ και το εισάγετε στο πρόγραμμα περιήγησης, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα:
  1. Από τη σελίδα του προγράμματος περιήγησης συνδεθείτε με τον χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει στη ρύθμιση παραμέτρων της κάμερας.
  1. Επιλέξτε την επιλογή Δίκτυο --> Διαμόρφωση IP:
  1. Τότε, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου: Απόκτηση IP από DHCP:

Τώρα η IP που εμφανίζεται εκεί θα είναι η IP της κάμερας και δεν θα αλλάξει.