Kamera iSmartGate może wykonywać zdjęcia i filmy z kanału i przechowywać je bezpośrednio w aplikacji i na telefonie komórkowym (dostępne tylko w przypadku Android).
Jeśli chcesz, aby kamera iSmartGate (tylko kamera wewnętrzna) zapisywała automatyczne zdjęcia wykonane po wykryciu dźwięku lub ruchu w Dropbox, postępuj zgodnie z instrukcjami tutaj.
Aby dowiedzieć się, gdzie można uzyskać dostęp do tych zdjęć i filmów, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami:

Otwórz aplikacjęiSmartgateCam

Zaloguj się do aplikacji iSmartGate Cam.

Naciśnij przycisk odtwarzania

Naciśnij ikonę "aparatu", aby zrobić zdjęcie

Powrót do ekranu głównego

Naciśnij ikonę "obrazu" na kamerze, z której chcesz oglądać zdjęcia lub filmy.

Tam można obejrzeć filmy i zdjęcia

W przypadku posiadania telefonu Android można również uzyskać dostęp do obrazów i filmów tworzonych przez kamerę spoza aplikacji iSmartGate Cam.

Otwórz aplikację Zdjęcia w telefonie.

Zdjęcia i filmy będą przechowywane w folderze z MAC kamery jako nazwą.