Hvordan lage en LiftMaster SW420 smart?


The LiftMaster SW420 is a reliable and popular garage door opener known for its exceptional performance and durability. Manufactured by LiftMaster, a trusted brand in the industry, the SW420 is designed to provide smooth and efficient operation for your garage door.
With its advanced features and user-friendly interface, the LiftMaster SW420 has gained a reputation for being one of the top choices among customers. Its robust construction ensures long-lasting performance, while its quiet operation ensures minimal noise disturbance.
Now, you can take your LiftMaster SW420 to the next level of convenience and functionality by making it smart with the ismartgate. By purchasing an ismartgate, you can easily transform your existing garage door opener into a smart device.
The ismartgate offers a range of smart features that allow you to control and monitor your garage door from anywhere using your smartphone. Whether you're at home, at work, or on the go, you can open, close, and check the status of your garage door with just a few taps on your phone.
Additionally, the ismartgate integrates seamlessly with popular smart home platforms, such as Amazon Alexa and Google Assistant, enabling you to control your garage door using voice commands. It also provides real-time notifications, alerting you whenever your garage door is opened or closed.
With the ismartgate, you can enhance the security and convenience of your LiftMaster SW420, making it a smart investment for your home. Upgrade your garage door opener today and experience the benefits of a smart garage door.

Gjør din eksisterende garasje- eller portåpner smart

Hva kan ismartgate garasjeportåpner gjøre?

 • Oppdag de fantastiske fordelene med ismartgate garasjeportåpner:

  • Fjernstyr garasjeporten ved hjelp av smarttelefonen.
  • Motta varsler i sanntid når garasjeporten åpnes eller lukkes.
  • Gi tilgang til familiemedlemmer, venner eller leveringstjenester med midlertidige eller permanente virtuelle nøkler.
  • Integrate with popular voice assistants like Amazon Alexa or Google Assistant for hands-free control.
  • Monitor garage door activity history to keep track of who accessed your garage and when.
  • Automatically close your garage door after a specified period of time to ensure security.
  • Integrate with other smart home devices, such as security cameras or smart locks, to enhance your home's security system.
  • Enjoy seamless compatibility with popular smart home platforms like Apple HomeKit, SmartThings, or IFTTT.

How do I install an ismartgate smart garage opener to a LiftMaster SW420?

  1. Få din ismartgate-enheten her.
  2. Take a look at the LiftMaster SW420 wiring diagram below.
  3. Koble til ledningene (følger med ismartgate-settet) ved hjelp av en liten krysshodeskrutrekker.
  4. For å drive ismartgate-enheten kan du bruke den medfølgende veggmonterte vekselstrømsadapteren. Hvis du ikke har et strømuttak, kan du bruke vår DC/DC-strømomformer.
Koblingsskjema for iSmartgate Lite, Mini, Pro - Smart garasjeport- og portåpnere

LiftMaster SW420 wiring diagram.

Wiring diagram for LiftMaster SW420

Kjøp den beste Apple HomeKit smartgarasjen

INGEN SKJULTE AVGIFTER ELLER EKSTRA MASKINVARE KREVES.

Velg din butikk:

USA + Canada
Europa
Stillehavet

Sammenlign ismartgate smarte garasjeportåpnere

Dører med støtte113
Fjerntilgang og varsler om dørstatus
Apple HomeKit
Google Assistent
Samsung SmartThings
IFTTT
Amazon Alexa*
Kompatibilitet med trådløse sensorer
Kompatibilitet med kablede sensorer
Brukeradministrasjon
Videointegrasjon
Visuell akustisk alarm
Åpne og lukk tilpasset musikk
Wi-Fi-kompatibilitet (2,4 GHz)
Ethernet-kompatibilitet**
Nettlesertilgang

Hvilken ismartgate trenger jeg?

Hvilken iSmartgate garasjeportåpner trenger jeg?

Hvilken ismartgate trenger jeg?

Prøv vår simulator og finn den perfekte ismartgate for ditt hjem.

Hvilken iSmartgate portåpner trenger jeg?
SmartHome

Jeg vil at ismartgate skal være kompatibel med:
Klikk for å velge / oppheve valg av ismartgate smart garasjeportåpnerkompatibilitet med

Apple Homekit kompatibel med ismartgate garasjeportåpner
Amazon Alexa-kompatibel smart garasjeportåpner
Garasjeportåpner kompatibel med Google Assistant
SmartThings-kompatibel smart garasjeportåpner
IFTTT-kompatibel smart garasjeportåpner
Ingen (ikke valgt kompatibilitet med Alexa, Apple HomeKit, Google-assistent, SmartThings eller IFTTT)
ismartgate - beste garasjeportåpner

Hvor mange Garasjeporter Har du det?

leddet garasjeportåpner

DØR 1 TYPE:

Seksjonsinndelt

leddet garasjeportåpner

DØR 2 TYPE:

Seksjonsinndelt

leddet garasjeportåpner

DØR 3 TYPE:

Seksjonsinndelt

Separasjon

ismartgate garasjeportsimulator, separat 3 dører

Er garasjeportene dine tilkoblet?

Hvis garasjen ikke har noen skillevegger, regnes de som "tilkoblet"

Direkte video

ismartgate garasjeportsimulator, video

Vil du ha et kamera i garasjen din?

Styr garasjeportene dine med live video i appen

ismartgate portåpner med kamera

Hvor mange Portene Har du det?

DØR 1 TYPE:

Skyveport

ismartgate simulator - skyveport

DØR 2 TYPE:

Skyveport

ismartgate simulator - skyveport

DØR 3 TYPE:

Skyveport

Separasjon

ismartgate simulator portseparasjon 3 dører

Er portene dine tilkoblet?

Mindre enn 30 fot regnes som "tilkoblet"

Direkte video

ismartgate garasjeportsimulator, video

Vil du ha et kamera i porten(e) din(e)?

Styr garasjeportene dine med live video i appen

Hvis hjemmet ditt ikke passer med disse alternativene, kan du sende oss en e-post til support@ismartgate.com


Få resultat

ENDELIG RESULTAT


SmartHome

Åpner Kompatibel med:

Apple Homekit Alexa Apple Homekit Apple Homekit Apple Homekit Alexa

ismartgate - beste garasjeportåpner

Ditt valg:

0x GARASJE DØRS:

Ditt valg:

0x GATES:

KJØP ALLE NÅ:

USA Europa Stillehavet Afrika