Den audiovisuelle alarmen er laget for å overholde sikkerhetsstandarden UL325 i USA. Hvis du ønsker å deaktivere denne alarmen, er det ditt eget ansvar å sørge for sikkerheten til døren din.

Hvis du fortsatt ønsker å deaktivere den, finner du instruksjonene her:

  1. Få tilgang til ismartgate via fjerntilgang via datamaskinen eller telefonen din, eller via LAN med datamaskinen din via IP. Hvis du ikke vet hvordan du får tilgang til den, er instruksjonene her.
  2. Åpne enhetskonfigurasjonen via ikonet i høyre hjørne av skjermen
  1. Gå til alternativet: LYD
  1. Vennligst deaktiver alarmen.

Vær så snill MERK at dette alternativet kun er tilgjengelig på ismartgate PRO.