Samsung SmartThings är kompatibelt med iO och Android.