Till skillnad från andra dörröppnare gör ismartgate INTE skicka någon personlig information till våra servrar. Informationen är ENBART lagras i din ismartgate-enhets internminne. Därför, även om våra servrar skulle äventyras, skulle dina data fortfarande vara säkra eftersom de lagras lokalt och INTE i molnet.
Billigare varumärken kanske inte investerar i IoT- eller applikationssäkerhet, vilket gör att det finns säkerhetshål i deras smarta garageöppnare.

Utforska säkerhet