Vissa dörrar kräver att tryckknappen hålls intryckt under en längre tid för att öppnas eller stängas. Med ismartgate kan du definiera den tid du vill att anslutningen ska vara upprättad, från 1 sekund till 40 sekunder.

Följ instruktionerna nedan för att anpassa den tid du vill att anslutningen ska vara stängd:

  1. Öppna din ismartgate-app.
  2. Få åtkomst till konfigurationen av din ismartgate-enhet
  1. Välj alternativet Dörrar.
  1. Välj alternativet Avancerat
  1. Välj sedan den tid (i sekunder) som du vill att anslutningen ska vara stängd

Om det inte fungerade och din dörr fortfarande inte öppnas eller stängs, skicka ett e-postmeddelande till support@ismartgate.com med uppgift om märke och modell på din dörr samt en bild på väggknappen (tryckknappen).