Följ instruktionerna nedan för att lägga till din ismartgate som redan är konfigurerad för Homekit:

Observera att om du vill dela ditt hem med din familj, vänligen använd instruktionerna här.

Gå till "iPhone huvudskärm" på iPhone och öppna "Hem" app.

Välj den "Lägg till tillbehör"alternativ.

Den QRfinns på baksidan av ismartgate-enheten.

Skanna QR-kodsom finns på baksidan av ismartgate-enheten.

Om du har lyckats läsa QR-koden bör du se samma skärm som ovan.