Følg instruksjonene nedenfor for å legge til ismartgate som allerede er konfigurert til Homekit:

Vær oppmerksom på at hvis du ønsker å dele hjemmet ditt med familien din, vennligst bruk instruksjonene her.

Gå til "iPhone hovedskjerm" på iPhone og åpne "Hjem" app.

Velg den "Legg til tilbehør"alternativ.

Den QRer plassert på baksiden av ismartgate-enheten.

Skann QR-kodesom du finner på baksiden av ismartgate-enheten.

Hvis du har lest QR-koden, bør du se det samme skjermbildet som ovenfor.