Z wyjątkiem modelu USA*, czujnik nie jest wymagany do korzystania z urządzenia Gogogate2. Jeśli jednak nie posiadasz czujnika, nie będziesz w stanie dowiedzieć się, czy drzwi garażowe są otwarte/zamknięte, otrzymywać powiadomień o stanie/temperaturze lub śledzić aktywności w garażu we wbudowanym kalendarzu.
Zespół Gogogate zdecydowanie zaleca zakup kompatybilnego czujnika, aby w pełni cieszyć się Gogogate2.

*Gogogate2 jest zgodny z przepisami UL325. Patrz informacja prawna: Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że brama garażowa jest zamknięta. Produkt Gogogate i nasze czujniki drzwiowe są przeznaczone do użytku z otwieraczami drzwi garażowych wyposażonymi w fotoelektryczne czujniki bezpieczeństwa (wyprodukowane po 1993 roku). Czujniki te zwykle znajdują się w dolnej części bramy garażowej i zapobiegają przypadkowemu zamknięciu bramy garażowej, jeśli na drodze bramy znajduje się przedmiot lub osoba.