UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Gogogate2 jest podłączony do sieci Wi-Fi z dostępem do Internetu.
W tym kroku zostanie aktywowana funkcja zdalnego dostępu. Dostęp zdalny umożliwia zdalną obsługę urządzenia z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu i konfigurowanie funkcji, takich jak zarządzanie użytkownikami lub alerty.