Z poziomu tej samej aplikacji ismartgate można sterować wszystkimi urządzeniami. Jeśli w aplikacji skonfigurowano jedno urządzenie, można skonfigurować nowe lub dodać je bezpośrednio, jeśli jest już skonfigurowane.

Zobacz poniższe instrukcje:

  1. Otwórz aplikację ismartgate
  2. Przejdź do opcji Urządzenia.
  1. Jeśli chcesz skonfigurować urządzenie jako nowe, wybierz opcję Zainstaluj nowy ismartgate i postępuj zgodnie z instrukcjami. konfiguracja instrukcje.
  2. Jeśli chcesz dodać nowe, już skonfigurowane urządzenie, wybierz opcję Dołącz do istniejącego ismartgate.
  1. Wybierz ikonę obok UDI, aby wyszukać urządzenia. Upewnij się, że telefon jest podłączony do tej samej sieci, co wyszukiwane urządzenie.
  1. Następnie wybierz urządzenie, które chcesz dodać do aplikacji. Upewnij się, że telefon jest podłączony do tej samej sieci co urządzenie.
  2. Aby przełączać się między nimi, wystarczy wybrać nazwę urządzenia w górnej części ekranu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem support@ismartgate.com.