Nazwa logowania dla konta administratora to zawsze "admin" (bez " ").
Hasło zostało utworzone podczas instalacji.
Należy pamiętać, że login i hasło są wielkość liter!
OPCJA 1:
Otwórz aplikację Gogogate 2 -> EDIT -> INFO -> Tutaj będziesz mógł zobaczyć długość aktualnego hasła.
Może to pomóc w zapamiętaniu hasła.
OPCJA 2:
Jeśli nie pamiętasz hasła, zresetuj Gogogate2 do ustawień fabrycznych, naciskając przycisk RESET, aż usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe.
Następnie należy ponownie skonfigurować Gogogate2.
Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji Gogogate2 można znaleźć tutaj: Konfiguracja