ismartgate nie pozwala na przytrzymanie otwartych drzwi, niemniej jednak można zdefiniować czas zamknięcia połączenia. Oznacza to, że można zdefiniować czas, w którym przycisk zostanie naciśnięty.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  1. Otwórz aplikację ismartgate.
  2. Dostęp do konfiguracji urządzenia ismartgate
  1. Wybierz opcję Drzwi.
  1. Wybierz opcję Zaawansowane
  1. Następnie wybierz czas (w sekundach), po którym połączenie ma zostać zamknięte (przycisk ma zostać naciśnięty).