ismartgate nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu, oprogramowania ani opłaty abonamentowej, aby połączyć się z inteligentnym domem.