Aby dodać konto do aplikacji ismartgate, należy skonfigurować urządzenie. 

Jeśli nie jest skonfigurowany, postępuj zgodnie z instrukcjami tutaj.

  1. Otwórz aplikację ismartgate
  1. Wybierz opcję Nie, dziękuję.
  1. Wybierz opcję Dołącz do istniejącej Ismartgate.
  1. Jeśli jesteś podłączony do tej samej sieci co ismartgate, wybierz ikonę po lewej stronie UDI. W przeciwnym razie wprowadź UDI urządzenia, aby poznać UDI, zapoznaj się z instrukcjami tutaj.
  2. Wprowadź swoją nazwę użytkownika
  3. Wprowadź hasło.
  4. Naciśnij przycisk Gotowe.