Wybierz swój Użytkownik wtyczka:

Wtyczka użytkownika
Darmowa wtyczka użytkownika testowego
Wtyczka NIE Odebrana

Aby aktywować użytkownik plugin należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Otwórz aplikację Gogogate2 i przejdź do menu ustawień użytkowników (EDIT -> CONFIG DEVICE ->Users).

Wybierz opcję GET PLUGIN.

Wybierz opcję Aktywuj wtyczkę.

Wybierz typ wtyczki użytkownika i wprowadź kod aktywacyjny.

Poniżej znajdują się instrukcje tworzenia nowego użytkownika tutaj.

Wybierz swój sklep, aby kupić nową wtyczkę użytkownika:

USA
Europa
Australia