Het is mogelijk om de naam van je apparaat te wijzigen. Volg daarvoor de instructies hier:

  1. Krijg toegang tot je ismartgate via toegang op afstand via je computer of telefoon, of via LAN met je computer via het IP. Als je niet weet hoe je toegang moet krijgen, zijn de instructies hier.
  2. Ga naar de apparaatconfiguratie via het pictogram in de rechterhoek van het scherm
  1. Ga naar de optie: DEVICE
  1. Wijzig onder de optie ismartgate Identifier de naam in de naam die je wilt en druk op UPDATE