Hvordan lage en LockMaster 901-902 smart?


The LockMaster 901-902 garage door opener is a reliable and popular choice among customers. Known for its durability and functionality, the LockMaster is designed to provide secure access to your garage. With its advanced features and user-friendly interface, it has become a trusted option for homeowners.
However, if you want to take your LockMaster 901-902 to the next level of convenience and control, you can make it smart by purchasing an ismartgate. The ismartgate is a smart garage door opener that seamlessly integrates with your existing LockMaster 901-902, enhancing its capabilities and making it compatible with modern smart home systems.
With the ismartgate, you can remotely control and monitor your garage door from anywhere using your smartphone. Whether you're at work, on vacation, or simply in another room, you can easily open or close your garage door with a simple tap on your phone. This added convenience eliminates the need for traditional remotes or keypads, giving you a more streamlined and efficient way to access your garage.
In addition to remote control, the ismartgate also offers advanced security features. You can receive instant notifications on your phone whenever your garage door is opened or closed, providing you with peace of mind and ensuring that you're always aware of any activity. The ismartgate also allows you to grant temporary access to family members, friends, or delivery personnel, making it convenient and secure for everyone.
Transform your LockMaster 901-902 into a smart garage door opener with the ismartgate. Experience the convenience, security, and control that a smart home system can offer. Upgrade your garage door opener today and enjoy the benefits of a smarter, more connected home.

Gjør din eksisterende garasje- eller portåpner smart

Hva kan ismartgate garasjeportåpner gjøre?

 • Discover the numerous advantages of using ismartgate garage door opener:

  • Fjernstyr garasjeporten ved hjelp av smarttelefonen.
  • Overvåk statusen til garasjeporten din i sanntid.
  • Motta øyeblikkelige varsler når garasjeporten åpnes eller lukkes.
  • Gi tilgang til familiemedlemmer, venner eller leveringspersonell med midlertidige eller permanente virtuelle nøkler.
  • Integrate with popular voice assistants like Amazon Alexa or Google Assistant for hands-free control.
  • Automate your garage door to open or close based on specific triggers, such as your GPS location or a set schedule.
  • Enhance security with advanced encryption and authentication protocols.
  • Integrate with other smart home devices, such as security cameras or alarm systems, for a comprehensive home automation solution.

How do I install an ismartgate smart garage opener to a LockMaster 901-902?

  1. Få din ismartgate-enheten her.
  2. Take a look at the LockMaster 901-902 wiring diagram below.
  3. Koble til ledningene (følger med ismartgate-settet) ved hjelp av en liten krysshodeskrutrekker.
  4. For å drive ismartgate-enheten kan du bruke den medfølgende veggmonterte vekselstrømsadapteren. Hvis du ikke har et strømuttak, kan du bruke vår DC/DC-strømomformer.
Koblingsskjema for iSmartgate Lite, Mini, Pro - Smart garasjeport- og portåpnere

LockMaster 901-902 wiring diagram.

Wiring diagram for LockMaster 901-902

Kjøp den beste Apple HomeKit smartgarasjen

INGEN SKJULTE AVGIFTER ELLER EKSTRA MASKINVARE KREVES.

Velg din butikk:

USA + Canada
Europa
Stillehavet

Sammenlign ismartgate smarte garasjeportåpnere

Dører med støtte113
Fjerntilgang og varsler om dørstatus
Apple HomeKit
Google Assistent
Samsung SmartThings
IFTTT
Amazon Alexa*
Kompatibilitet med trådløse sensorer
Kompatibilitet med kablede sensorer
Brukeradministrasjon
Videointegrasjon
Visuell akustisk alarm
Åpne og lukk tilpasset musikk
Wi-Fi-kompatibilitet (2,4 GHz)
Ethernet-kompatibilitet**
Nettlesertilgang

Hvilken ismartgate trenger jeg?

Hvilken iSmartgate garasjeportåpner trenger jeg?

Hvilken ismartgate trenger jeg?

Prøv vår simulator og finn den perfekte ismartgate for ditt hjem.

Hvilken iSmartgate portåpner trenger jeg?
SmartHome

Jeg vil at ismartgate skal være kompatibel med:
Klikk for å velge / oppheve valg av ismartgate smart garasjeportåpnerkompatibilitet med

Apple Homekit kompatibel med ismartgate garasjeportåpner
Amazon Alexa-kompatibel smart garasjeportåpner
Garasjeportåpner kompatibel med Google Assistant
SmartThings-kompatibel smart garasjeportåpner
IFTTT-kompatibel smart garasjeportåpner
Ingen (ikke valgt kompatibilitet med Alexa, Apple HomeKit, Google-assistent, SmartThings eller IFTTT)
ismartgate - beste garasjeportåpner

Hvor mange Garasjeporter Har du det?

leddet garasjeportåpner

DØR 1 TYPE:

Seksjonsinndelt

leddet garasjeportåpner

DØR 2 TYPE:

Seksjonsinndelt

leddet garasjeportåpner

DØR 3 TYPE:

Seksjonsinndelt

Separasjon

ismartgate garasjeportsimulator, separat 3 dører

Er garasjeportene dine tilkoblet?

Hvis garasjen ikke har noen skillevegger, regnes de som "tilkoblet"

Direkte video

ismartgate garasjeportsimulator, video

Vil du ha et kamera i garasjen din?

Styr garasjeportene dine med live video i appen

ismartgate portåpner med kamera

Hvor mange Portene Har du det?

DØR 1 TYPE:

Skyveport

ismartgate simulator - skyveport

DØR 2 TYPE:

Skyveport

ismartgate simulator - skyveport

DØR 3 TYPE:

Skyveport

Separasjon

ismartgate simulator portseparasjon 3 dører

Er portene dine tilkoblet?

Mindre enn 30 fot regnes som "tilkoblet"

Direkte video

ismartgate garasjeportsimulator, video

Vil du ha et kamera i porten(e) din(e)?

Styr garasjeportene dine med live video i appen

Hvis hjemmet ditt ikke passer med disse alternativene, kan du sende oss en e-post til support@ismartgate.com


Få resultat

ENDELIG RESULTAT


SmartHome

Åpner Kompatibel med:

Apple Homekit Alexa Apple Homekit Apple Homekit Apple Homekit Alexa

ismartgate - beste garasjeportåpner

Ditt valg:

0x GARASJE DØRS:

Ditt valg:

0x GATES:

KJØP ALLE NÅ:

USA Europa Stillehavet Afrika