Hvis du vil legge til en ekstra iSmartgate til HomeKit, må du tvinge synkroniseringen med iCloud.

Slå AV iPhone (for å tvinge synkroniseringen med iCloud), og tilbakestill deretter iSmartgate-enheten ved å trykke og holde inne den lille knappen i 10-15 sekunder til Wi-Fi-lampen slukkes, og vent deretter i 2 minutter til Wi-Fi-lampen slår seg på i BLÅTT.

Slå iPhone PÅ igjen, og prøv deretter å konfigurere iSmartgate-enheten: https://setup.ismartgate.com/fallos-iphone-reset-red-light/