Denne feilmeldingen kan skyldes forskjellige problemer:

  1. Sensor-ID-en er ikke riktig angitt i dørkonfigurasjonen. Instruksjonene for å endre den er her.
  2. Sensorbatteriene er tomme. Instruksjonene for å bytte dem er her.
  3. Sensoren fungerer ikke, følg instruksjonene her for å sjekke om alt er i orden.
  4. ismartgate er ikke konfigurert. ismartgate er en hub for å koble Homekit med en port eller garasjeport. For å fungere krever det at enheten er helt konfigurert, minst én dør er aktivert.
  5. Hvis det finnes en automatisering, men du ikke har en Apple TV eller en brovil det ikke fungere.