For å kunne styre Gogogate2 med Google Assistant, må du sørge for at Gogogate2 er registrert hos iFTTT.
Instruksjoner for registrering av Gogogate2 på iFTTT-plattformen:

IFTTT App Store
IFTTT Google Play

Instruksjoner for registrering av Gogogate2 med Google Assistant fra iFTTT: