Følg disse instruksjonene for å koble iSmartgate fra Alexa:

1. Åpne Alexa-appen og velg Mer.

2. Velg Ferdigheter og spill.

3. Bla nedover og velg Dine ferdigheter.

4. Velg iSmartgate-ferdigheter.

5. Velg Deaktiver ferdighet.

6. Velg Deaktiver, og iSmartgate vil nå koble seg fra Alexa.