ismartgate tillater ikke at døren holdes åpen, men du kan likevel definere tiden forbindelsen er lukket. Det betyr at du definerer tidspunktet for når trykknappen skal trykkes inn.

Vennligst følg instruksjonene nedenfor:

  1. Åpne ismartgate-appen din.
  2. Få tilgang til konfigurasjonen av ismartgate-enheten din
  1. Velg alternativet Dører.
  1. Velg alternativet Avansert
  1. Velg deretter tiden (i sekunder) du vil at tilkoblingen skal lukkes (trykknappen skal trykkes inn)