Det er mulig å endre navnet på enheten din. Følg instruksjonene her for å gjøre det:

  1. Få tilgang til ismartgate via fjerntilgang via datamaskinen eller telefonen din, eller via LAN med datamaskinen din via IP. Hvis du ikke vet hvordan du får tilgang til den, er instruksjonene her.
  2. Åpne enhetskonfigurasjonen via ikonet i høyre hjørne av skjermen
  1. Gå til alternativet: ENHET
  1. Under alternativet ismartgate Identifier, kan du endre navnet til det du ønsker og trykke på OPPDATERING