MERK: Når du oppretter brukere, må du huske på at de ikke vil ha tilgang til varsler, hendelseskalender, brukeradministrasjon eller enhetsinnstillinger. Disse funksjonene er forbeholdt systemets administrator.

Nedenfor finner du skjemaet for brukeropprettelse. Fyll ut alle feltene med * tegn:

- LOGG INN *: Introduser den valgte bruker-ID-en.

- KONTAKTNAVN: Navn eller kallenavn som er tildelt en bruker.

- PASSWORD *: Introduser det valgte passordet for en bruker.

- SKRIV INN PASSORDET PÅ NYTT *: Skriv inn det valgte passordet på nytt.

- EMAIL *: e-postadresse hvor informasjon om brukerkontoen skal sendes.

- TILGANG TIL KAMERAET: Gi tilgang til video for en utvalgt bruker (krever kompatibelt IP-kamera)

- KOMMENTAR TIL BRUKEREN: Du kan legge igjen en kommentar til en ny bruker.

- TILGANG TIL DØRER *: Velg hvilke dører brukeren skal kunne betjene.

- TILLAT TILKOBLING FRA: velger fra hvilken avstand en bruker kan styre til Gogogate2-enheten:

  • ALLE NETTVERK: Brukeren kan fjernstyre Gogogate2-enheten.
  • LOKALT NETTVERK: Brukeren kan styre Gogogate2 lokalt, innenfor det samme Wi-Fi-nettverket som Gogogate2 er koblet til.

- VELG BRUKERTILGANG: Tilordne type tilgang til en bruker:

  • TOTAL TILGANG: Brukeren vil ha tilgang til Gogogate2 døgnet rundt.
  • BEGRENSET TILGANG: Brukeren får bare tilgang til Gogogate2 i en begrenset tidsperiode. Begrensninger kan settes etter dager og timer (bruk tabellen for å tilordne tidsbegrensninger).
  • 1 DAGS TILGANG: Brukeren får bare tilgang til Gogogate2 på en bestemt dato i et begrenset tidsrom (bruk kalenderen til å velge dato, og bruk tabellen til å angi tidsbegrensninger).

Til slutt trykker du på CREATE knappen for å fullføre den nye brukerkontoen.