PIN-koden til Google Home/assistenten indstilles under den første opsætning af ismartgate, som er knyttet til administratorbrugeren. Der oprettes en pinkode for hver bruger. Det er dig, der bestemmer, hvad PIN-koden til Google Home/assistenten skal være, hver gang du konfigurerer din ismartgate og/eller opretter en bruger.