PIN-koden för Google Home / Assistant ställs in under den första installationen av ismartgate, som är kopplad till administratörsanvändaren. En PIN-kod skapas för varje användare. Det är du som bestämmer vad PIN-koden för Google Home/assistenten ska vara varje gång du konfigurerar din ismartgate och/eller skapar en användare.