Hur man gör en LiftMaster SL575 smart?


The LiftMaster SL575 is a highly reliable and popular garage door opener known for its exceptional performance and durability. Manufactured by LiftMaster, a trusted brand in the industry, this opener is designed to provide smooth and efficient operation for your garage door.
With its advanced features and technology, the LiftMaster SL575 offers convenient and secure access to your garage. It comes equipped with built-in Wi-Fi, allowing you to control and monitor your garage door from anywhere using your smartphone or tablet. Additionally, it offers compatibility with various smart home systems, making it easy to integrate into your existing smart home setup.
But what if you want to take your LiftMaster SL575 to the next level of smartness? That's where the ismartgate comes in. By purchasing an ismartgate, you can transform your existing garage door opener into a smart device.
The ismartgate is a smart garage door controller that works seamlessly with the LiftMaster SL575. It offers a range of features and benefits, including remote access, voice control, and scheduling options. With the ismartgate, you can open and close your garage door with a simple tap on your smartphone, or even by using voice commands through virtual assistants like Amazon Alexa or Google Assistant.
Not only does the ismartgate enhance the convenience of your garage door opener, but it also adds an extra layer of security. You can receive real-time notifications on your phone whenever your garage door is opened or closed, ensuring that you're always aware of who is accessing your garage.
Upgrade your LiftMaster SL575 to a smart garage door opener with the ismartgate and enjoy the benefits of seamless control, enhanced security, and integration with your smart home system. Make your life easier and more connected by making your garage door opener smart today!

Gör din befintliga garage- eller portöppnare smart

Vad kan ismartgate garageportöppnare göra?

 • Upptäck de fantastiska fördelarna med ismartgate garageportöppnare:

  • Fjärrstyr din garageport med hjälp av din smartphone.
  • Övervaka statusen för din garageport i realtid.
  • Få omedelbara meddelanden när garageporten öppnas eller stängs.
  • Integrera med röstassistenter som Amazon Alexa eller Google Assistant för handsfree-kontroll.
  • Set up customized schedules to automatically open or close the garage door.
  • Ge tillfällig åtkomst till familjemedlemmar, vänner eller tjänsteleverantörer.
  • Integrera med andra smarta hem-enheter, t.ex. säkerhetskameror eller smarta lås.
  • Enjoy enhanced security features, like the ability to check if the garage door is securely closed from anywhere.

How do I install an ismartgate smart garage opener to a LiftMaster SL575?

  1. Hämta din ismartgate-enheten här.
  2. Take a look at the LiftMaster SL575 wiring diagram below.
  3. Anslut kablarna (ingår i ismartgate-kitet) med hjälp av en liten skruvmejsel med korshuvud.
  4. För att driva ismartgate-enheten kan du använda den medföljande väggmonterade AC-adaptern. Om du inte har något eluttag kan du använda vår DC/DC-strömomvandlare.
Kopplings- och anslutningsschema för iSmartgate Lite, Mini, Pro - Smarta garageportar och grindöppnare

LiftMaster SL575 wiring diagram.

Wiring diagram for LiftMaster SL575

Köp det bästa Apple HomeKit smarta garaget

INGA DOLDA AVGIFTER ELLER EXTRA HÅRDVARA KRÄVS.

Välj din butik:

USA + Kanada
Europa
Stilla havet

Jämför ismartgate smarta garageportöppnare

Dörrar med stöd113
Fjärråtkomst och varningar om dörrstatus
Apple HomeKit
Google Assistent
Samsung SmartThings
IFTTT
Amazon Alexa*
Kompatibilitet med trådlösa sensorer
Kompatibilitet med trådbunden sensor
Användarhantering
Integration av video
Visuellt akustiskt larm
Öppna och stäng anpassad musik
Wi-Fi-kompatibilitet (2,4 GHz)
Ethernet-kompatibilitet
Tillgång till webbläsare

Vilken ismartgate behöver jag?

Vilken iSmartgate garageportsöppnare behöver jag?

Vilken ismartgate behöver jag?

Prova vår simulator och hitta den perfekta ismartgate för ditt hem.

Vilken iSmartgate grindöppnare behöver jag?
Smarta hem

Jag vill att ismartgate ska vara kompatibel med:
Klicka för att välja / avmarkera alternativet för ismartgate smart garageportöppnare kompatibilitet med

Apple Homekit kompatibel med ismartgate garageportöppnare
Amazon Alexa-kompatibel smart garageportöppnare
Garageportöppnare kompatibel med Google Assistant
SmartThings-kompatibel smart garageportöppnare
IFTTT-kompatibel smart garageportöppnare
Ingen (inte vald kompatibilitet med Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, SmartThings eller IFTTT)
ismartgate - bästa garageportöppnare

Hur många Garageportar har du?

sektionsindelad garageportöppnare

DÖRR 1 TYP:

Sektionsindelad

sektionsindelad garageportöppnare

DÖRR 2 TYP:

Sektionsindelad

sektionsindelad garageportöppnare

DÖRR 3 TYP:

Sektionsindelad

Separation

ismartgate garageportsimulator, separata 3 dörrar

Är dina garageportar anslutna?

Om garaget inte har några skiljeväggar anses väggarna vara "anslutna"

Live-video

ismartgate garageportsimulator, video

Vill du ha en kamera i ditt garage?

Styr dina garageportar med livevideo i appen

ismartgate grindöppnare med kamera

Hur många Grindar har du?

DÖRR 1 TYP:

Skjutbar grind

ismartgate simulator - grind som glider

DÖRR 2 TYP:

Skjutbar grind

ismartgate simulator - grind som glider

DÖRR 3 TYP:

Skjutbar grind

Separation

ismartgate simulator grindseparation 3 dörrar

Är dina portar uppkopplade?

Mindre än 30 fot anses vara "anslutet"

Live-video

ismartgate garageportsimulator, video

Vill du ha en kamera i din port/sina portar?

Styr dina garageportar med livevideo i appen

Om ditt hem inte passar in i dessa alternativ, skicka oss ett e-postmeddelande till support@ismartgate.com


Hämta resultat

SLUTRESULTAT


Smarta hem

Öppnare Kompatibel med:

Apple Homekit Alexa Apple Homekit Apple Homekit Apple Homekit Alexa

ismartgate - bästa garageportöppnare

Ditt val:

0x GARAGE DÖRRS:

Ditt val:

0x GATES:

KÖP ALLT NU:

USA Europa Stilla havet Afrika