Hur man gör en LiftMaster SL505 smart?


The LiftMaster SL505 is a high-quality garage door opener known for its durability and reliability. Manufactured by LiftMaster, a leading brand in the industry, the SL505 is designed to provide seamless operation and enhanced security for your garage.
With its advanced features and user-friendly interface, the LiftMaster SL505 has gained popularity among customers worldwide. Its smooth and quiet operation, coupled with its ability to withstand harsh weather conditions, makes it an ideal choice for homeowners.
If you want to take your LiftMaster SL505 to the next level, you can make it smart by purchasing an ismartgate. The ismartgate is a smart garage door opener accessory that allows you to control and monitor your garage door remotely using your smartphone or tablet.
By connecting the ismartgate to your LiftMaster SL505, you can enjoy the convenience of opening and closing your garage door with just a few taps on your mobile device. You can also receive real-time notifications whenever your garage door is opened or closed, providing you with peace of mind and added security.
The ismartgate is easy to install and compatible with various garage door openers, including the LiftMaster SL505. It offers a seamless integration with popular smart home platforms, such as Apple HomeKit, Google Assistant, and Amazon Alexa, allowing you to incorporate your garage door into your smart home ecosystem.
Upgrade your LiftMaster SL505 today with the ismartgate and experience the convenience and security of a smart garage door opener. Make your life easier and enjoy the benefits of a connected home.

Gör din befintliga garage- eller portöppnare smart

Vad kan ismartgate garageportöppnare göra?

 • ismartgate garageportöppnare erbjuder flera fördelar:

  • Fjärrstyr din garageport med hjälp av din smartphone.
  • Övervaka statusen för din garageport i realtid.
  • Få omedelbara meddelanden när din garageport öppnas eller stängs.
  • Ge åtkomst till familjemedlemmar, vänner eller leveranspersonal med tillfälliga eller permanenta åtkomstkoder.
  • Integrera med röstassistenter som Amazon Alexa eller Google Assistant för handsfree-kontroll.
  • Anslut till andra smarta hemenheter, t.ex. säkerhetskameror eller smarta lås, för att skapa ett omfattande hemautomationssystem.
  • Spåra historiken för garageportsaktivitet för att hålla reda på vem som har öppnat garaget och när.
  • Set schedules for automatic opening or closing of your garage door, providing convenience and security.

How do I install an ismartgate smart garage opener to a LiftMaster SL505?

  1. Hämta din ismartgate-enheten här.
  2. Take a look at the LiftMaster SL505 wiring diagram below.
  3. Anslut kablarna (ingår i ismartgate-kitet) med hjälp av en liten skruvmejsel med korshuvud.
  4. För att driva ismartgate-enheten kan du använda den medföljande väggmonterade AC-adaptern. Om du inte har något eluttag kan du använda vår DC/DC-strömomvandlare.
Kopplings- och anslutningsschema för iSmartgate Lite, Mini, Pro - Smarta garageportar och grindöppnare

LiftMaster SL505 wiring diagram.

Wiring diagram for LiftMaster SL505

Köp det bästa Apple HomeKit smarta garaget

INGA DOLDA AVGIFTER ELLER EXTRA HÅRDVARA KRÄVS.

Välj din butik:

USA + Kanada
Europa
Stilla havet

Jämför ismartgate smarta garageportöppnare

Dörrar med stöd113
Fjärråtkomst och varningar om dörrstatus
Apple HomeKit
Google Assistent
Samsung SmartThings
IFTTT
Amazon Alexa*
Kompatibilitet med trådlösa sensorer
Kompatibilitet med trådbunden sensor
Användarhantering
Integration av video
Visuellt akustiskt larm
Öppna och stäng anpassad musik
Wi-Fi-kompatibilitet (2,4 GHz)
Ethernet-kompatibilitet
Tillgång till webbläsare

Vilken ismartgate behöver jag?

Vilken iSmartgate garageportsöppnare behöver jag?

Vilken ismartgate behöver jag?

Prova vår simulator och hitta den perfekta ismartgate för ditt hem.

Vilken iSmartgate grindöppnare behöver jag?
Smarta hem

Jag vill att ismartgate ska vara kompatibel med:
Klicka för att välja / avmarkera alternativet för ismartgate smart garageportöppnare kompatibilitet med

Apple Homekit kompatibel med ismartgate garageportöppnare
Amazon Alexa-kompatibel smart garageportöppnare
Garageportöppnare kompatibel med Google Assistant
SmartThings-kompatibel smart garageportöppnare
IFTTT-kompatibel smart garageportöppnare
Ingen (inte vald kompatibilitet med Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, SmartThings eller IFTTT)
ismartgate - bästa garageportöppnare

Hur många Garageportar har du?

sektionsindelad garageportöppnare

DÖRR 1 TYP:

Sektionsindelad

sektionsindelad garageportöppnare

DÖRR 2 TYP:

Sektionsindelad

sektionsindelad garageportöppnare

DÖRR 3 TYP:

Sektionsindelad

Separation

ismartgate garageportsimulator, separata 3 dörrar

Är dina garageportar anslutna?

Om garaget inte har några skiljeväggar anses väggarna vara "anslutna"

Live-video

ismartgate garageportsimulator, video

Vill du ha en kamera i ditt garage?

Styr dina garageportar med livevideo i appen

ismartgate grindöppnare med kamera

Hur många Grindar har du?

DÖRR 1 TYP:

Skjutbar grind

ismartgate simulator - grind som glider

DÖRR 2 TYP:

Skjutbar grind

ismartgate simulator - grind som glider

DÖRR 3 TYP:

Skjutbar grind

Separation

ismartgate simulator grindseparation 3 dörrar

Är dina portar uppkopplade?

Mindre än 30 fot anses vara "anslutet"

Live-video

ismartgate garageportsimulator, video

Vill du ha en kamera i din port/sina portar?

Styr dina garageportar med livevideo i appen

Om ditt hem inte passar in i dessa alternativ, skicka oss ett e-postmeddelande till support@ismartgate.com


Hämta resultat

SLUTRESULTAT


Smarta hem

Öppnare Kompatibel med:

Apple Homekit Alexa Apple Homekit Apple Homekit Apple Homekit Alexa

ismartgate - bästa garageportöppnare

Ditt val:

0x GARAGE DÖRRS:

Ditt val:

0x GATES:

KÖP ALLT NU:

USA Europa Stilla havet Afrika