Hur man gör en Chamberlain 3255M smart?


The Chamberlain 3255M is a highly popular garage door opener known for its reliability and performance. Manufactured by Chamberlain, a trusted brand in the industry, this door opener has gained a strong reputation among customers.
With its durable construction and smooth operation, the Chamberlain 3255M is designed to provide years of trouble-free use. It features a powerful motor that can effortlessly lift heavy garage doors, making it suitable for various types of residential garages.
Now, you can take your Chamberlain 3255M to the next level of convenience and functionality by making it smart. Introducing the ismartgate, a smart garage door opener accessory that allows you to control and monitor your garage door from anywhere using your smartphone.
The ismartgate is easy to install and compatible with the Chamberlain 3255M. Simply connect it to your existing garage door opener, and you'll gain access to a range of smart features. With the ismartgate app, you can open and close your garage door remotely, receive notifications when the door is opened or closed, and even grant access to family members or trusted individuals.
By upgrading your Chamberlain 3255M with the ismartgate, you'll enhance the security and convenience of your garage. No more worrying about whether you've left the garage door open or needing to carry a separate remote control. With just a few taps on your smartphone, you'll have full control over your garage door, anytime and anywhere.

Gör din befintliga garage- eller portöppnare smart

Vad kan ismartgate garageportöppnare göra?

 • Med ismartgate garageportöppnare kan du njuta av följande fördelar:

  • Fjärrstyr din garageport med hjälp av din smartphone.
  • Få meddelanden i realtid när din garageport öppnas eller stängs.
  • Integrera med röstassistenter som Amazon Alexa eller Google Assistant för handsfree-kontroll.
  • Övervaka statusen för din garageport var du än befinner dig, så att du kan känna dig trygg.
  • Skapa anpassade scheman för att automatiskt öppna eller stänga din garageport vid specifika tidpunkter.
  • Ge tillfällig åtkomst till gäster eller leveranspersonal med unika åtkomstkoder.
  • Integrera med andra smarta hemenheter, t.ex. säkerhetskameror eller smarta lås, för förbättrad hemautomation.
  • Spåra historiken för garageportens aktivitet av säkerhets- och bekvämlighetsskäl.

How do I install an ismartgate smart garage opener to a Chamberlain 3255M?

  1. Hämta din ismartgate-enheten här.
  2. Take a look at the Chamberlain 3255M wiring diagram below.
  3. Anslut kablarna (ingår i ismartgate-kitet) med hjälp av en liten skruvmejsel med korshuvud.
  4. För att driva ismartgate-enheten kan du använda den medföljande väggmonterade AC-adaptern. Om du inte har något eluttag kan du använda vår DC/DC-strömomvandlare.
Kopplings- och anslutningsschema för iSmartgate Lite, Mini, Pro - Smarta garageportar och grindöppnare

Chamberlain 3255M wiring diagram.

Wiring diagram for Chamberlain 3255M

Köp det bästa Apple HomeKit smarta garaget

INGA DOLDA AVGIFTER ELLER EXTRA HÅRDVARA KRÄVS.

Välj din butik:

USA + Kanada
Europa
Stilla havet

Jämför ismartgate smarta garageportöppnare

Dörrar med stöd113
Fjärråtkomst och varningar om dörrstatus
Apple HomeKit
Google Assistent
Samsung SmartThings
IFTTT
Amazon Alexa*
Kompatibilitet med trådlösa sensorer
Kompatibilitet med trådbunden sensor
Användarhantering
Integration av video
Visuellt akustiskt larm
Öppna och stäng anpassad musik
Wi-Fi-kompatibilitet (2,4 GHz)
Ethernet-kompatibilitet
Tillgång till webbläsare

Vilken ismartgate behöver jag?

Vilken iSmartgate garageportsöppnare behöver jag?

Vilken ismartgate behöver jag?

Prova vår simulator och hitta den perfekta ismartgate för ditt hem.

Vilken iSmartgate grindöppnare behöver jag?
Smarta hem

Jag vill att ismartgate ska vara kompatibel med:
Klicka för att välja / avmarkera alternativet för ismartgate smart garageportöppnare kompatibilitet med

Apple Homekit kompatibel med ismartgate garageportöppnare
Amazon Alexa-kompatibel smart garageportöppnare
Garageportöppnare kompatibel med Google Assistant
SmartThings-kompatibel smart garageportöppnare
IFTTT-kompatibel smart garageportöppnare
Ingen (inte vald kompatibilitet med Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, SmartThings eller IFTTT)
ismartgate - bästa garageportöppnare

Hur många Garageportar har du?

sektionsindelad garageportöppnare

DÖRR 1 TYP:

Sektionsindelad

sektionsindelad garageportöppnare

DÖRR 2 TYP:

Sektionsindelad

sektionsindelad garageportöppnare

DÖRR 3 TYP:

Sektionsindelad

Separation

ismartgate garageportsimulator, separata 3 dörrar

Är dina garageportar anslutna?

Om garaget inte har några skiljeväggar anses väggarna vara "anslutna"

Live-video

ismartgate garageportsimulator, video

Vill du ha en kamera i ditt garage?

Styr dina garageportar med livevideo i appen

ismartgate grindöppnare med kamera

Hur många Grindar har du?

DÖRR 1 TYP:

Skjutbar grind

ismartgate simulator - grind som glider

DÖRR 2 TYP:

Skjutbar grind

ismartgate simulator - grind som glider

DÖRR 3 TYP:

Skjutbar grind

Separation

ismartgate simulator grindseparation 3 dörrar

Är dina portar uppkopplade?

Mindre än 30 fot anses vara "anslutet"

Live-video

ismartgate garageportsimulator, video

Vill du ha en kamera i din port/sina portar?

Styr dina garageportar med livevideo i appen

Om ditt hem inte passar in i dessa alternativ, skicka oss ett e-postmeddelande till support@ismartgate.com


Hämta resultat

SLUTRESULTAT


Smarta hem

Öppnare Kompatibel med:

Apple Homekit Alexa Apple Homekit Apple Homekit Apple Homekit Alexa

ismartgate - bästa garageportöppnare

Ditt val:

0x GARAGE DÖRRS:

Ditt val:

0x GATES:

KÖP ALLT NU:

USA Europa Stilla havet Afrika