Hur man gör en Chamberlain 2280-267 smart?


The Chamberlain 2280-267 is a highly reliable and popular garage door opener known for its exceptional performance and durability. Manufactured by Chamberlain, a trusted brand in the industry, this opener is designed to provide smooth and efficient operation for your garage door.
With its advanced features and user-friendly interface, the Chamberlain 2280-267 has gained immense popularity among customers. It offers convenient options such as remote control access, safety sensors, and a powerful motor to ensure reliable and secure operation.
Now, you can take your Chamberlain 2280-267 to the next level of smart functionality by purchasing an ismartgate. The ismartgate is a smart garage door opener accessory that seamlessly integrates with your existing Chamberlain 2280-267 opener, allowing you to control and monitor your garage door from anywhere using your smartphone.
With the ismartgate, you can open and close your garage door remotely, receive real-time notifications on your phone, and even grant access to family members or trusted individuals when you're not at home. Its easy installation process and compatibility with various smart home platforms make it a perfect addition to your Chamberlain 2280-267 opener.
Upgrade your Chamberlain 2280-267 garage door opener with the ismartgate and enjoy the convenience, security, and peace of mind that comes with a smart home solution. Make your life easier and smarter with this innovative accessory.

Gör din befintliga garage- eller portöppnare smart

Vad kan ismartgate garageportöppnare göra?

 • Below are some of the advantages of using the ismartgate garage door opener:

  • Fjärrstyr din garageport med hjälp av din smartphone.
  • Övervaka statusen för din garageport i realtid.
  • Få meddelanden när din garageport öppnas eller stängs.
  • Ge tillgång till familjemedlemmar eller vänner med tillfälliga eller permanenta virtuella nycklar.
  • Integrera med röstassistenter som Amazon Alexa eller Google Assistant för handsfree-kontroll.
  • Stäng din garageport automatiskt efter en viss tidsperiod.
  • Integrera med andra smarta hem-enheter, t.ex. säkerhetskameror eller smarta lås.
  • Keep a log of all garage door activity for security and convenience.

How do I install an ismartgate smart garage opener to a Chamberlain 2280-267?

  1. Hämta din ismartgate-enheten här.
  2. Take a look at the Chamberlain 2280-267 wiring diagram below.
  3. Anslut kablarna (ingår i ismartgate-kitet) med hjälp av en liten skruvmejsel med korshuvud.
  4. För att driva ismartgate-enheten kan du använda den medföljande väggmonterade AC-adaptern. Om du inte har något eluttag kan du använda vår DC/DC-strömomvandlare.
Kopplings- och anslutningsschema för iSmartgate Lite, Mini, Pro - Smarta garageportar och grindöppnare

Chamberlain 2280-267 wiring diagram.

Wiring diagram for Chamberlain 2280-267

Köp det bästa Apple HomeKit smarta garaget

INGA DOLDA AVGIFTER ELLER EXTRA HÅRDVARA KRÄVS.

Välj din butik:

USA + Kanada
Europa
Stilla havet

Jämför ismartgate smarta garageportöppnare

Dörrar med stöd113
Fjärråtkomst och varningar om dörrstatus
Apple HomeKit
Google Assistent
Samsung SmartThings
IFTTT
Amazon Alexa*
Kompatibilitet med trådlösa sensorer
Kompatibilitet med trådbunden sensor
Användarhantering
Integration av video
Visuellt akustiskt larm
Öppna och stäng anpassad musik
Wi-Fi-kompatibilitet (2,4 GHz)
Ethernet-kompatibilitet
Tillgång till webbläsare

Vilken ismartgate behöver jag?

Vilken iSmartgate garageportsöppnare behöver jag?

Vilken ismartgate behöver jag?

Prova vår simulator och hitta den perfekta ismartgate för ditt hem.

Vilken iSmartgate grindöppnare behöver jag?
Smarta hem

Jag vill att ismartgate ska vara kompatibel med:
Klicka för att välja / avmarkera alternativet för ismartgate smart garageportöppnare kompatibilitet med

Apple Homekit kompatibel med ismartgate garageportöppnare
Amazon Alexa-kompatibel smart garageportöppnare
Garageportöppnare kompatibel med Google Assistant
SmartThings-kompatibel smart garageportöppnare
IFTTT-kompatibel smart garageportöppnare
Ingen (inte vald kompatibilitet med Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, SmartThings eller IFTTT)
ismartgate - bästa garageportöppnare

Hur många Garageportar har du?

sektionsindelad garageportöppnare

DÖRR 1 TYP:

Sektionsindelad

sektionsindelad garageportöppnare

DÖRR 2 TYP:

Sektionsindelad

sektionsindelad garageportöppnare

DÖRR 3 TYP:

Sektionsindelad

Separation

ismartgate garageportsimulator, separata 3 dörrar

Är dina garageportar anslutna?

Om garaget inte har några skiljeväggar anses väggarna vara "anslutna"

Live-video

ismartgate garageportsimulator, video

Vill du ha en kamera i ditt garage?

Styr dina garageportar med livevideo i appen

ismartgate grindöppnare med kamera

Hur många Grindar har du?

DÖRR 1 TYP:

Skjutbar grind

ismartgate simulator - grind som glider

DÖRR 2 TYP:

Skjutbar grind

ismartgate simulator - grind som glider

DÖRR 3 TYP:

Skjutbar grind

Separation

ismartgate simulator grindseparation 3 dörrar

Är dina portar uppkopplade?

Mindre än 30 fot anses vara "anslutet"

Live-video

ismartgate garageportsimulator, video

Vill du ha en kamera i din port/sina portar?

Styr dina garageportar med livevideo i appen

Om ditt hem inte passar in i dessa alternativ, skicka oss ett e-postmeddelande till support@ismartgate.com


Hämta resultat

SLUTRESULTAT


Smarta hem

Öppnare Kompatibel med:

Apple Homekit Alexa Apple Homekit Apple Homekit Apple Homekit Alexa

ismartgate - bästa garageportöppnare

Ditt val:

0x GARAGE DÖRRS:

Ditt val:

0x GATES:

KÖP ALLT NU:

USA Europa Stilla havet Afrika