Hur man gör en Chamberlain 1280 smart?


The Chamberlain 1280 garage door opener is a reliable and popular choice among homeowners. Known for its durability and smooth operation, this Chamberlain model has gained a reputation for excellence in the industry. With its sleek design and advanced features, it's no wonder why customers prefer the Chamberlain 1280.
But what if you could take your Chamberlain 1280 to the next level? Enter the ismartgate – the ultimate smart home upgrade for your garage door opener. With the ismartgate, you can transform your existing Chamberlain 1280 into a smart device, giving you complete control and convenience right at your fingertips.
The ismartgate offers a wide range of features that will revolutionize the way you interact with your garage door opener. From remote access and monitoring to voice control and integration with popular smart home platforms, the ismartgate brings your Chamberlain 1280 into the modern age of technology.
Not only does the ismartgate provide you with the ability to open and close your garage door from anywhere using your smartphone, but it also allows you to receive real-time notifications whenever your garage door is opened or closed. This added security feature gives you peace of mind, knowing that you can always keep an eye on your garage, even when you're not at home.
With its easy installation process and user-friendly interface, the ismartgate is the perfect companion for your Chamberlain 1280. Upgrade your garage door opener today and experience the convenience and control of a smart home with the ismartgate.

Gör din befintliga garage- eller portöppnare smart

Vad kan ismartgate garageportöppnare göra?

 • Med ismartgate garageportöppnare kan du njuta av följande fördelar:

  • Fjärrstyr din garageport med hjälp av din smartphone.
  • Få meddelanden i realtid när din garageport öppnas eller stängs.
  • Ge familjemedlemmar eller vänner tillfällig åtkomst med bara några tryckningar.
  • Integrera med röstassistenter som Amazon Alexa eller Google Assistant för handsfree-kontroll.
  • Övervaka statusen för din garageport var du än befinner dig, så att du kan känna dig trygg.
  • Automatisera din garageport så att den öppnas eller stängs baserat på specifika utlösare, t.ex. din GPS-position.
  • Integrera med andra smarta hem-enheter, t.ex. säkerhetskameror eller smarta lås, för ökad säkerhet.
  • Keep track of garage door activity history, allowing you to review past events.

How do I install an ismartgate smart garage opener to a Chamberlain 1280?

  1. Hämta din ismartgate-enheten här.
  2. Take a look at the Chamberlain 1280 wiring diagram below.
  3. Anslut kablarna (ingår i ismartgate-kitet) med hjälp av en liten skruvmejsel med korshuvud.
  4. För att driva ismartgate-enheten kan du använda den medföljande väggmonterade AC-adaptern. Om du inte har något eluttag kan du använda vår DC/DC-strömomvandlare.
Kopplings- och anslutningsschema för iSmartgate Lite, Mini, Pro - Smarta garageportar och grindöppnare

Chamberlain 1280 wiring diagram.

Wiring diagram for Chamberlain 1280

Köp det bästa Apple HomeKit smarta garaget

INGA DOLDA AVGIFTER ELLER EXTRA HÅRDVARA KRÄVS.

Välj din butik:

USA + Kanada
Europa
Stilla havet

Jämför ismartgate smarta garageportöppnare

Dörrar med stöd113
Fjärråtkomst och varningar om dörrstatus
Apple HomeKit
Google Assistent
Samsung SmartThings
IFTTT
Amazon Alexa*
Kompatibilitet med trådlösa sensorer
Kompatibilitet med trådbunden sensor
Användarhantering
Integration av video
Visuellt akustiskt larm
Öppna och stäng anpassad musik
Wi-Fi-kompatibilitet (2,4 GHz)
Ethernet-kompatibilitet
Tillgång till webbläsare

Vilken ismartgate behöver jag?

Vilken iSmartgate garageportsöppnare behöver jag?

Vilken ismartgate behöver jag?

Prova vår simulator och hitta den perfekta ismartgate för ditt hem.

Vilken iSmartgate grindöppnare behöver jag?
Smarta hem

Jag vill att ismartgate ska vara kompatibel med:
Klicka för att välja / avmarkera alternativet för ismartgate smart garageportöppnare kompatibilitet med

Apple Homekit kompatibel med ismartgate garageportöppnare
Amazon Alexa-kompatibel smart garageportöppnare
Garageportöppnare kompatibel med Google Assistant
SmartThings-kompatibel smart garageportöppnare
IFTTT-kompatibel smart garageportöppnare
Ingen (inte vald kompatibilitet med Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, SmartThings eller IFTTT)
ismartgate - bästa garageportöppnare

Hur många Garageportar har du?

sektionsindelad garageportöppnare

DÖRR 1 TYP:

Sektionsindelad

sektionsindelad garageportöppnare

DÖRR 2 TYP:

Sektionsindelad

sektionsindelad garageportöppnare

DÖRR 3 TYP:

Sektionsindelad

Separation

ismartgate garageportsimulator, separata 3 dörrar

Är dina garageportar anslutna?

Om garaget inte har några skiljeväggar anses väggarna vara "anslutna"

Live-video

ismartgate garageportsimulator, video

Vill du ha en kamera i ditt garage?

Styr dina garageportar med livevideo i appen

ismartgate grindöppnare med kamera

Hur många Grindar har du?

DÖRR 1 TYP:

Skjutbar grind

ismartgate simulator - grind som glider

DÖRR 2 TYP:

Skjutbar grind

ismartgate simulator - grind som glider

DÖRR 3 TYP:

Skjutbar grind

Separation

ismartgate simulator grindseparation 3 dörrar

Är dina portar uppkopplade?

Mindre än 30 fot anses vara "anslutet"

Live-video

ismartgate garageportsimulator, video

Vill du ha en kamera i din port/sina portar?

Styr dina garageportar med livevideo i appen

Om ditt hem inte passar in i dessa alternativ, skicka oss ett e-postmeddelande till support@ismartgate.com


Hämta resultat

SLUTRESULTAT


Smarta hem

Öppnare Kompatibel med:

Apple Homekit Alexa Apple Homekit Apple Homekit Apple Homekit Alexa

ismartgate - bästa garageportöppnare

Ditt val:

0x GARAGE DÖRRS:

Ditt val:

0x GATES:

KÖP ALLT NU:

USA Europa Stilla havet Afrika