Hur man gör en Aiphone JO-1MDW smart?


The Aiphone JO-1MDW is a highly reliable and popular garage door opener that has gained a reputation for its exceptional performance and durability. Manufactured by Aiphone, a renowned brand in the industry, the JO-1MDW is known for its advanced features and user-friendly interface.
With its sleek design and intuitive controls, the Aiphone JO-1MDW has become a favorite choice among customers looking for a reliable and efficient garage door opener. Its smooth operation and ability to withstand various weather conditions make it a top-notch choice for homeowners.
To take your Aiphone JO-1MDW to the next level of smart functionality, all you need is an ismartgate. This innovative device allows you to seamlessly integrate your existing garage door opener with smart home technology.
By connecting the ismartgate to your Aiphone JO-1MDW, you can enjoy the convenience of controlling your garage door from anywhere using your smartphone. Whether you're at home or away, you'll have the power to open and close your garage door with just a tap on your phone.
The ismartgate also offers additional features such as real-time notifications, allowing you to monitor the status of your garage door at all times. You can even grant access to family members or trusted individuals by providing them with temporary or permanent virtual keys.
Upgrade your Aiphone JO-1MDW with the ismartgate and experience the ultimate convenience and security of a smart garage door opener. Don't miss out on the opportunity to make your everyday life easier and more connected.

Gör din befintliga garage- eller portöppnare smart

Vad kan ismartgate garageportöppnare göra?

 • The ismartgate garage door opener offers several advantages that can enhance your garage door experience:

  • Fjärrstyr din garageport med hjälp av din smartphone.
  • Övervaka statusen för din garageport i realtid.
  • Få meddelanden när din garageport öppnas eller stängs.
  • Integrera med röstassistenter som Amazon Alexa och Google Assistant för handsfree-kontroll.
  • Grant temporary access to friends, family, or delivery personnel through the app.
  • Integrate with smart home systems, allowing you to automate your garage door's actions based on other events or schedules.
  • Keep track of the garage door's usage history, including opening and closing times.
  • Enhance security with features like two-factor authentication and encrypted communication.

How do I install an ismartgate smart garage opener to a Aiphone JO-1MDW?

  1. Hämta din ismartgate-enheten här.
  2. Take a look at the Aiphone JO-1MDW wiring diagram below.
  3. Anslut kablarna (ingår i ismartgate-kitet) med hjälp av en liten skruvmejsel med korshuvud.
  4. För att driva ismartgate-enheten kan du använda den medföljande väggmonterade AC-adaptern. Om du inte har något eluttag kan du använda vår DC/DC-strömomvandlare.
Kopplings- och anslutningsschema för iSmartgate Lite, Mini, Pro - Smarta garageportar och grindöppnare

Aiphone JO-1MDW wiring diagram.

Wiring diagram for Aiphone JO-1MDW

Köp det bästa Apple HomeKit smarta garaget

INGA DOLDA AVGIFTER ELLER EXTRA HÅRDVARA KRÄVS.

Välj din butik:

USA + Kanada
Europa
Stilla havet

Jämför ismartgate smarta garageportöppnare

Dörrar med stöd113
Fjärråtkomst och varningar om dörrstatus
Apple HomeKit
Google Assistent
Samsung SmartThings
IFTTT
Amazon Alexa*
Kompatibilitet med trådlösa sensorer
Kompatibilitet med trådbunden sensor
Användarhantering
Integration av video
Visuellt akustiskt larm
Öppna och stäng anpassad musik
Wi-Fi-kompatibilitet (2,4 GHz)
Ethernet-kompatibilitet
Tillgång till webbläsare

Vilken ismartgate behöver jag?

Vilken iSmartgate garageportsöppnare behöver jag?

Vilken ismartgate behöver jag?

Prova vår simulator och hitta den perfekta ismartgate för ditt hem.

Vilken iSmartgate grindöppnare behöver jag?
Smarta hem

Jag vill att ismartgate ska vara kompatibel med:
Klicka för att välja / avmarkera alternativet för ismartgate smart garageportöppnare kompatibilitet med

Apple Homekit kompatibel med ismartgate garageportöppnare
Amazon Alexa-kompatibel smart garageportöppnare
Garageportöppnare kompatibel med Google Assistant
SmartThings-kompatibel smart garageportöppnare
IFTTT-kompatibel smart garageportöppnare
Ingen (inte vald kompatibilitet med Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, SmartThings eller IFTTT)
ismartgate - bästa garageportöppnare

Hur många Garageportar har du?

sektionsindelad garageportöppnare

DÖRR 1 TYP:

Sektionsindelad

sektionsindelad garageportöppnare

DÖRR 2 TYP:

Sektionsindelad

sektionsindelad garageportöppnare

DÖRR 3 TYP:

Sektionsindelad

Separation

ismartgate garageportsimulator, separata 3 dörrar

Är dina garageportar anslutna?

Om garaget inte har några skiljeväggar anses väggarna vara "anslutna"

Live-video

ismartgate garageportsimulator, video

Vill du ha en kamera i ditt garage?

Styr dina garageportar med livevideo i appen

ismartgate grindöppnare med kamera

Hur många Grindar har du?

DÖRR 1 TYP:

Skjutbar grind

ismartgate simulator - grind som glider

DÖRR 2 TYP:

Skjutbar grind

ismartgate simulator - grind som glider

DÖRR 3 TYP:

Skjutbar grind

Separation

ismartgate simulator grindseparation 3 dörrar

Är dina portar uppkopplade?

Mindre än 30 fot anses vara "anslutet"

Live-video

ismartgate garageportsimulator, video

Vill du ha en kamera i din port/sina portar?

Styr dina garageportar med livevideo i appen

Om ditt hem inte passar in i dessa alternativ, skicka oss ett e-postmeddelande till support@ismartgate.com


Hämta resultat

SLUTRESULTAT


Smarta hem

Öppnare Kompatibel med:

Apple Homekit Alexa Apple Homekit Apple Homekit Apple Homekit Alexa

ismartgate - bästa garageportöppnare

Ditt val:

0x GARAGE DÖRRS:

Ditt val:

0x GATES:

KÖP ALLT NU:

USA Europa Stilla havet Afrika