ismartgate-enheten ansluts direkt (via två kablar) till din öppnare, se kompatibilitetskontroll för mer information, och sensorn (krävs för att en tredjepartsapp ska fungera) måste placeras på din garage- / grinddörr, se mer information om placeringen av sensorerna här. När detta är gjort kan du konfigurera allt från ismartgate Access-appen för att använda den lokalt eller på distans från var som helst. Du kan också ge åtkomst till andra användare, och de behöver också ismartgate Access-appen. 

Dessutom du kan ha en ismartgate-kamera som registrerar* öppnings-/stängningshändelserna till ismartgate-appen (*detta kräver en video plugin)

Hitta det som passar ditt hem